Račići

 

Podele u grupe od po troje. Zadatak grupe je da prate uputstva voditeljice. Voditeljica daje uputstvo: „Vaša grupa predstavlja jednog račića koji treba da hoda, a ima 12 nogu. Sada račić ima 9 nogu, pa 7, pa…“ (broj nogu se smanjuje do 3).

 

Trajanje:

0-15min