Draga, da li me voliš?

 

Jedan učesnik postavlja pitanje osobi sa svoje desne strane: „Draga/dragi, da li me voliš?“, a on/a odgovara: „Da, dragi/draga, volim te, ali nikako ne mogu da ti se nasmešim“, pri čemu ne sme da se nasmeje, jer onda ispada. Ako se ta osoba ne nasmeje, on/a postavlja pitanje osobi sa svoje desne strane, a ako ispadne, dalje postavlja pitanje osoba koja je nju pitala.

 

Trajanje:

0-15min