Imena i asocijacije

 

Svi sede ili stoje u krugu. Jedna osoba kaže ime osobe sa svoje leve strane i neku reč, šta god joj padne na pamet (npr. „Alma i malina“). Sledeća osoba kaže ime prethodne i reč koja joj je prva asocijacija na reč koju je izgovorila prethodna osoba (npr. „Leon i džem“). Asocijacije se nastavljaju u krug (npr. „Nermin i doručak“, pa „Dara i jutro“).

Varijacija: Ukoliko grupa nije prevelika i već znaju imena jedni drugima, može se igrati na ispadanje – ko ne izgovori dovoljno brzo ime i reč ili ako reč nije asocijacija na prethodno izgovorenu reč – taj ispada.

 

Trajanje:

0-15min