Zidne novina na temu diskriminacije

 

Moguće teme:

Primeri diskriminacije u našim društvima?

Koje grupe ljudi su diskriminisane u našim društvima?

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata