Idemo na Kilimandžaro

 

Svako dobije list papira. Ima zadatak da u gornjem središnjem delu napiše svoje ime i spusti papir ispred sebe. Idemo na Kilimandžaro i treba da se spakujemo. Svi imaju zadatak da ustanu, idu od papira do papira i na njima zapisuju šta ta osoba treba da spakuje na put za Kilimandžaro. Postoji samo jedno pravilo: da sve spakovane stvari počinju slovom kojim počinje ime te osobe. Na kraju jedna po jedna osoba glasno pročita šta se nalazi na njenom papiru.

 

Trajanje:

0-15min