Vetar duva

 

Stolice su postavljene u krug, a njihov broj je za jedan manji od broja učesnika. Svi sede na tim stolicama, osim jedne osobe koja stoji u centru. Ta osoba kaže: „Vetar duva za sve one koji…“ (npr. „koji žive na Balkanu“), a svi koji ispunjavaju taj „uslov“ treba da promene mesto, odnosno da nađu novu stolicu. Osoba koja ostane bez stolice staje u centar kruga i zadaje novi uslov.

 

Trajanje:

0-15min