Čik pogodi ko sam!

 

Jedna dobrovoljka ima zadatak da izađe iz prostorije i smisli 5 pitanja koja će joj pomoći da identifikuje osobu iz grupe. Pitanja moraju da počnu sa: „Da li…?“, odnosno da budu postavljena tako da se na njih dobije odgovor „Da“ ili „Ne“. Na primer: „Da li je ta osoba žena?“, „Da li često kasni na radionicu?“, „Da li dobro priča viceve?“, „Da li spava na radionici?“, itd. Dok je dobrovoljka van prostorije, grupa se dogovori ko će biti tajanstvena osoba. Zatim se dobrovoljka vrati u grupu i postavlja pitanja koja je smislila, jedno za drugim, a cela grupa odgovara. Dobrovoljka ima pravo 3 puta da pogađa o kojoj se osobi radi, a ako promaši grupa joj otkrije o kome se radi. Potom novi krug može da počne, sa novom dobrovoljkom/dobrovoljcem.

 

Trajanje:

0-15min