Što manji prostor

 

Grupa se podeli na dve ili tri manje grupe. Zadatak svake grupe je da zauzmu što manji prostor. Pobednik je ona grupa koja zauzme najmanji prostor.

 

Trajanje:

0-15min