Dobacivanje lopticama

 

Prvo  se  loptici  odredi  „putanja“:  Dobacujemo  se  lopticom,  ali  tako  da  ona  dospe  do svake osobe iz grupe po jednom. Ko je već imao lopticu u rukama, nakon što je dobaci nekom drugom, treba da stavi ruke iza leđa, kao znak ostalima da mu ne bacaju lopticu ponovo. Svi treba da zapamte od koga su primili i kome su bacili lopticu. Kada je putanja loptice određena, od  prve  do  poslednje  osobe  iz  grupe,  loptica  ponovo  treba  da  prođe  njome.  Ovaj  put  bez stavljanja  ruku  iza  leđa.  Može  se  ubaciti  više  loptica  odjednom,  a  neke  mogu  ići  i  „unazad“.

 

Trajanje:

0-15min