Voćna salata *

 

  1. Grupa se podeli na npr. jabuke, maline, grožđe i breskve. Ovo može da se uradi razbrojavanjem, ili tako što će se učesnici sami izabrati voće koje im je draže, ali tako da u svakoj grupi bude približno podjednak broj ljudi.
  2. Svi sede u krugu na svojim stolicama, osim „kuvarice“, koja stoji u sredini kruga. Važno je da nema slobodnih stolica u krugu (stolica na kojoj je sedela „kuvarica“ se skloni).
  3. Kuvarica treba da prozove naziv jednog zastupljenog voća, npr. „Breskve!“ (bez obzira na to kojoj grupi voća sama pripada). Tada sve breskve treba da ustanu sa svog mesta i nađu novo, s tim da i kuvarica učestvuje u traženju stolice za sebe. Osoba koja ostane bez stolice, staje u krug i postaje nova kuvarica.
  4. Kuvarica može, pored naziva voća da izgovori i: „Voćna salata!“ Tada svi ustaju i premeštaju se na novu stolicu.
  5. Proces se ponavlja nekoliko puta.

* Izvor: Schilling. Peacebuilding & Conflict Transformation: Methods & games to facilitate training sessions, str. 63.

 

Trajanje:

0-15min