Rukovanje

 

Na znak voditelja treba se za 30 sekundi rukovati sa svima u prostoriji (uključujući trenere), ali pritom se svaki put treba predstaviti.

 

Trajanje:

0-15min