Imitacija osoba iz grupe

 

Svi stoje u krugu. Ko želi, prvi uđe u sredinu kruga i pantomimom ili jednom rečenicom imitira nekoga iz grupe, a ostali pogađaju o kome se radi. Zatim sledeća osoba postaje imitator.

 

Trajanje:

0-15min