Dodavanje balona

 

Učesnici stoje u dva koncentrična kruga. Učesnici iz spoljašnjeg kruga i učesnici iz unutrašnjeg kruga su licima okrenuti jedni prema drugima. Po jedna osoba iz spoljašnjeg i jedna iz unutrašnjeg kruga čine par. Jedan par dobije balon i imaju zadatak da se oslone čelom na njega i tako ga pridržavaju, a onda da ga proslede sledećem paru. U igri je zabranjeno koristiti ruke. A balon treba da obiđe ceo krug.

 

Trajanje:

0-15min