Kontrolisani dijalog*

 

Opis vežbe

Koristeći  barometar sa polovima Slažem se  i Ne slažem se, pronalaze se parovi koji imaju različita mišljenja i za svaki par po jedan posmatrač.

Metoda barometar: Odrede se dva pola u prostoriji, npr. jedan zid predstavlja maksimalno slaganje sa određenom izjavom, a suprotni zid maksimalno neslaganje sa izjavom. Kada voditeljica pročita izjavu, učesnici se postavljaju u barometar svojim telima, tako što će svako stati na mesto koje odražava slaganje ili neslaganje (mogu se zauzeti sve pozicije između dva ekstrema).

Predlozi izjava za barometar:

  • Svaki narod ima pravo na otcepljenje.
  • Srbi su počeli rat.
  • Da se narod pitao ne bi bilo rata.
  • Homoseksualcima bi trebalo dozvoliti usvajanje dece.
  • Cilj opravdava sredstvo.
  • Feminizam šteti porodici.

Nakon što se formiraju parovi i svakom paru dodeli posmatrač, učesnici dobiju zadatak da u roku od 10 minuta razmene mišljenje na temu iz barometra, koristeći kontrolisani dijalog. Kontrolisani dijalog funkcioniše tako što prvo osoba A iznese svoj stav, zatim osoba B ponovi stav osobe A parafraziranjem, sve dok osoba A ne potvrdi iskaz. Zatim osoba B iznese svoj stav, a osoba A ga parafrazira.

Posmatračima se daju upute da obrate pažnju na tok razgovora: da li je bilo prekidanja, upadanja u reč, kakav je bio govor tela, koliko je bilo slušanja, vrednovanja drugih, postavljanja pitanja za pojašnjenje, da li su obe osobe jednako vremena govorile, itd.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Koliko vam je bilo teško držati se zadatih uputa? Kako vam je bilo slušati sagovornika, a ne prekidati ga? Dok je vaš sagovornik govorio, da li ste se trudili da ga što bolje razumete ili ste razmišljali o svojim argumentima? Koliko imate utisak da vas je sagovornik razumeo i saslušao? Da li ste oboje imali jednako vremena da govorite?

Šta su posmatrači primetili? Koliko je njima bilo teško da samo posmatraju i ne uključuju se u razgovor?

 

Druga verzija vežbe

Pojedinim učesnicima razgovora mogu se dati drugačije upute. Umesto upute da koriste kontrolisani dijalog, može imati jednu od sledećih:

  • Radi kako misliš.
  • Pobedi u debati.
  • Ubedi sagovornika da je tvoje mišljenje ispravno.

U tom slučaju, u evaluaciji vežbe se može uporediti kako je tekao razgovor kod onih koji su koristili kontrolisani dijalog, a kako kod onih koji su imali posebne upute.

 

* Inspirisano vežbom iz: Dieter Lünse et al. „Zivilcourage: Anleitung zum kreativen Umgang mit Konflikten und Gewalt“ u: Agenda Zeitlupe 9 (Hamburg: Arbeitsgemeinschaft freier Jugendverbände e.V, 1995), str. 96.


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata