Korak napred

 

Potreban materijal: Kartice sa ispisanim ulogama

Opis vežbe

Unapred pripremiti onoliko različitih kartica sa ulogama koliko ima učesnika u grupi. Učesnicima nasumično podeliti kartice. Nikome ne govore koju su ulogu dobili. Zamoljeni su da pokušaju da se što bolje užive u ulogu koju su dobili na kartici, da razmisle o načinu života i svakodnevnim obavezama i problemima s kojima se ta osoba sreće.

Zatim se poređaju u vrstu, jedni pored drugih (kao na startnoj liniji).

Voditeljica naglas čita listu situacija i događaja, jednu za drugom. Svaki put kad neko od njih na izjavu može da odgovori sa „da“, treba da napravi korak napred. Na kraju, kada su sve izjave pročitane, pozvati učesnike da pogledaju kako su raspoređeni po prostoriji. A zatim da saopšte ostalima koje su uloge imali, još uvek stojeći na mestu gde su se zatekli na kraju vežbe. Sledi povratak u plenum i evaluacija.

Primeri kartica sa ulogama:

 1. Ti si nezaposlena samohrana majka.
 2. Ti si ćerka lokalnog direktora banke.
 3. Ti si muslimanka koja živi sa roditeljima koji su jako religiozni.
 4. Ti si sredovečna Srpkinja koja živi u Prištini.
 5. Ti si mladić koji se kreće u invalidskim kolicima.
 6. Ti si 17-godišnja Romkinja koja nikada nije završila osnovnu školu.
 7. Ti si HIV pozitivna žena.
 8. Ti si predsednica udruženja članova porodica žrtava.
 9. Ti si predsednik uticajne NVO u malom gradu.
 10. Ti si ratni vojni invalid koji živi od socijalne pomoći.
 11. Ti si predsednik omladinskog ogranka političke partije koja je na vlasti.
 12. Ti si ilegalni imigrant.
 13. Ti si ćerka američkog ambasadora u državi u kojoj trenutno živiš.
 14. Ti si studentkinja iz malog mesta koja živi u studentskom domu.
 15. Ti si penzioner.
 16. Ti si 22-godišnji homoseksualac.
 17. Ti si voditeljka najgledanije TV stanice.
 18. Ti si beskućnik.
 19. Ti si Makedonka koja je 14 godina živela u prihvatnom centru.
 20. Ti si 55-godišnji radnik koji je ostao bez posla.

 

Primeri izjava:

 • Ti nemaš ozbiljnih finansijskih teškoća.
 • Imaš pristojan dom sa telefonskom linijom i televizorom.
 • Osećaš da se tvoj jezik, vera i kultura poštuju u društvu u kom živiš.
 • Osećaš da je tvoje mišljenje o socijalnim i političkim pitanjima važno i da se tvoji stavovi saslušaju.
 • Druge osobe se konsultuju s tobom o različitim pitanjima. Ne plašiš se da će te policija zaustaviti.
 • Znaš kome da se obratiš za savet i pomoć ako zatreba.
 • Nisi nikada osećao/la diskriminaciju zbog svog porekla.
 • Imaš adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu prema svojim potrebama. Možeš da ideš na odmor jednom godišnje.
 • Možeš da pozoveš prijatelje kući na večeru.
 • Imaš zanimljiv život i pozitivan/na si prema svojoj budućnosti. Možeš da studiraš i da biraš profesiju po vlastitom izboru.
 • Ne plašiš se da ćeš biti uznemiravan/a ili napadnut/a na ulici ili u medijima. Možeš da glasaš na državnim ili lokalnim izborima.
 • Možeš da slaviš svoje najvažnije verske praznike s porodicom i prijateljima. Možeš da učestvuješ na međunarodnom seminaru u inostranstvu.
 • Možeš da ideš u bioskop ili pozorište bar jednom nedeljno. Ne plašiš se za budućnost svoje dece.
 • Možeš da kupiš novu odeću barem jednom u tri meseca. Možeš da se zaljubiš u koga god hoćeš.
 • Osećaš da se tvoje sposobnosti cene i poštuju u društvu u kom živiš. Imaš vlastiti automobil.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako vam je bilo? Koliko vam je bilo teško da se poistovetite sa ulogom? Paralela sa svakodnevnim životom?

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Ova vežba je izuzetno dobar podsticaj za promišljanje postojanja društvenih nejednakosti, različitih mogućnosti i posledica koje to može da ima na život osoba koje pripadaju nekoj od manjinskih i/ili ranjivih grupa. (Treba voditi računa da među karticama sa ulogama bude veći broj ranjivih i neprivilegovanih grupa.) Ona slikovito približava pojmove strukturnog i kulturalnog nasilja i daje priliku učesnicima/ama da probaju „tuđe cipele“. Korisna je u osvetljavanju nejednakih startnih pozicija koje osobe imaju u društvu i koliko ih je teško prevazići kada su nepovoljne. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Predrasude i diskriminacija

Primer radionice:

nema rezultata