Veliki barometar: nasilje

 

Potreban materijal:

Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)

Opis vežbe

Metoda Veliki barometar 

 

Neke od izjava za barometar:

1. Balkanske zemlje su rasističke

2. Dijaspori bi trebalo zabraniti da glasa.

3. Država treba da pomaže lečenju od  homoseksualizma.

4.  Građani se bune zbog preseljenja Roma u njihovo naselje, da se ono ne bi pretvorilo u deponiju.

5.   HIV pozitivna deca ne bi trebalo da idu u školu s ostalom decom.

6.    Hrišćanstvo je najmiroljubivija religija.

7.    Izbeglice iz muslimanskih zemalja šire fundamentalizam po Evropi.

8.    Jezici manjina trebalo bi da budu obavezan školski predmet.

9.    Kome se ne sviđa država u kojoj živi, može da je napusti.

10. Ljudima bi trebalo biti dozvoljeno da okače na svoju kuću koju god zastavu žele.

11. Makedonija je država svih Makedonaca.

12. Manjine bi trebalo da se same izbore za svoja prava.

13. Manjinske nacionalne grupe i osobe s hendikepom trebalo bi da budu pozitivno diskriminisane na konkursima za zapošljavanje.

14. Međunarodna zajednica uspostavlja demokratiju u Libiji.

15. Najbolje bi bilo sagraditi posebno naselje potpuno prilagođeno osobama s hendikepom.

16. Najlakše je zaposliti se ako si član stranke na vlasti.

17. NATO države su bombardovale Jugoslaviju da bi sprečile humanitarnu katastrofu.

18. Neka osveta bude pravda.

19. Nemački narod je započeo Drugi svetski rat.

20. Nezaposlenim izbeglicama isključuju struju jer nisu platili račun.

21. „Oluja“

22. On je lojalan građanin ove države.

23. Potrebno je uspostaviti treći entitet u BiH zarad hrvatskih nacionalnih interesa.

24. Pranje veša je ženski posao.

25. Pravo na zemlju ima onaj ko je na nju prvi došao.

26. Ratni zločinci imaju pravo na pokajanje.

27. Republiku Srpsku treba ukinuti.

28. Romi su bezbrižan narod.

29. Sa jedine džamije u većinski hrišćanskom gradu se ne čuje ezan (poziv na molitvu).

30. Seksualna orijentacija je privatna stvar za četiri zida.

31. Srbija je država srpskog naroda i svih građanki koje u njoj žive.

32. Srbija je pravoslavna zemlja.

33. Svi bi trebalo da znaju zvanični jezik države u kojoj žive.

34. Svi Kinezi bi trebalo da nauče naš jezik.

35. Svi koji su služili vojsku u toku rata su bili za taj rat.

36. Trebalo bi pomoći Africi da se civilizuje.

37. U Haškom Tribunalu se određuje koliko smo krivi.

38. U ratu su uvek sve strane krive.

39. U vojsci se postaje čovek.

40. Ukoliko ljudi ne mogu da žive zajedno, bolje ih je rastaviti.

41. Velika Albanija

42. Velika Britanija

43. Velika Srbija

44. Veronauka oplemenjuje duh.

45. Žene su miroljubivije nego muškarci.


Tip vežbe:


Vreme: 

90-180min

Napomena: 

Metoda velikog barometra nam je jedna od omiljenih, jer je višestruko korisna. Odlična je za proces senzibilizacije za nasilje i za osveštavanje manje vidljivih oblika nasilja – strukturnog i kulturnog. Slušajući druge zašto nešto doživljavaju kao nasilje i naš osećaj se nijansira i stvara se prostor za empatiju, ili bar podsticaj da dobro razmislimo pre nego što počnemo da opravdavamo neko ponašanje ili politiku. Takođe, korisna je za međusobno informisanje o društvenim kontekstima iz kojih dolazimo i bolje razumevanje tih konteksta.

Na samom početku može se dogoditi da učesnici ustuknu zbog straha od sukoba, jer ponuđene izjave i te kako imaju veze sa društvenim sukobima, ali i našim emocijama i identitetima. Međutim, kada uvide da se o suprotstavljenim stavovima može razgovarati na konstruktivan način, ohrabre se da nastave sa dijalogom. A tog dijaloga smo žedni. Jedan od efekata je izgradnja grupe i poverenja u njoj nakon dijaloga o teškim temama koji nas je zapravo zbližio.

Ovo je jedna od onih vežbi koje je teško zaustaviti i može da ide do potpune iscrpljenosti. Treba imati u vidu da je ona za učesnike, nenavikle da slušaju i prate dvadesetak ljudi, jako naporna, jer zahteva visoku koncentraciju, a i dugo traje. Ako je moguće, ovu vežbu treba raditi u prepodnevnoj sesiji, jer je po podne koncentracija po pravilu niža. Takođe, nakon 90 minuta valjalo bi napraviti pauzu. Imajući u vidu energiju učesnika, moguće je vežbu nastaviti u malim grupama (ali ne premalim) gde bi razgovarali o izjavama iz barometra koje su im važne, jer rad u malim grupama nije toliko energetski zahtevan, a može biti podsticajan za one ljude koji se snebivaju da slobodno govore u većim grupama. Ako niste sigurni da li je bolje nastaviti u manjim grupama ili u plenumu, pitajte učesnike. Dešava se da, i pored umora, oni žele da nastave rad svi zajedno.

  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Primer radionice:

nema rezultata