Pravda, oprost, istina, mir

 

Opis vežbe

Po dvoje učesnika čini par koji dobija zadatak da zagovara jedan od pojmova: pravda, oprost (odnosno milosrđe), istina i mir. To su četiri elementa procesa pomirenja po Lederachu. Oni imaju desetak minuta da se pripreme i nađu argumente zašto je njihov pojam (pravda, oprost, istina i mir) najvažniji za pomirenje.

Potom jedna dobrovoljka iz grupe ima zadatak da na sredini prostorije poređa po važnosti zastupnike ovih elemenata (vodeći se svojom procenom prioriteta, koji od elemenata vidi kao najvažniji, pa ka manje važnom). Kada ih poređa, onda svima pojasni zašto se odlučila baš za taj redosled. Nakon toga zastupnici elemenata pomirenja imaju priliku da kažu kako vide svoju poziciju, na kom mestu smatraju da bi trebalo da budu i zašto.

Ukoliko se raspolaže dovoljnim vremenom, može biti zanimljivo da još jedan dobrovoljac dobije priliku da poređa ove elemente po svom nahođenju, odnosno da se proces ponovi.

 

Evaluacija

Na kraju sledi kratka diskusija u plenumu u kojoj bi se trebalo osvrnuti na naše kontekste (gde su ovi procesi kod nas, šta nedostaje, na čemu se insistira…)

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Vežba može da doprinese boljem razumevanju ovih pojmova, njihovog značenja i važnosti, što je posebno korisno u kontekstima kao što je naš, gde se ti pojmovi mešaju i poistovećuju ili vide kao suprotstavljeni. Pošto je u toku same izvedbe vežbe priča na apstraktnom, pojmovnom nivou, korisno je ostaviti vremena za razgovor u plenumu i osvrt na naš kontekst, jer se kontekstualizacijom postiže bolje razumevanje ovih pojmova.

Preporučljivo je da po dvoje ljudi zastupa jedan pojam zato što im je lakše da se u procesu međusobne razmene pripreme za izvedbu vežbe (u nekim grupama zadatak može da bude pretežak za jednu osobu). Od koristi može da bude neki teoretski okvir (npr. kratak input o Lederachovom razumevanju ovih elemenata i njegovom tumačenju njihovih uloga u društvenim procesima), posebno ukoliko se radi o grupi u kojoj postoji zbunjenost oko ovih pojmova. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Izgradnja mira
Pomirenje

Primer radionice:

nema rezultata