Strah od prevelike odgovornosti

Komuniciraj svoje strahove sa timom. Učini to tokom priprema, a po potrebi i tokom samog treninga. Odgovornost za trening nosi trenerski tim zajedno. Ako postoji strah od prevelike odgovornosti, verovatno postoje i velika očekivanja spram sebe same/og.