Trema da govorim pred učesnicima/cama iz trenerske uloge

Ja bih predložio da se kaže ne samo ono što se misli već i ono što se oseća, to su te dve dimenzije potrebne za razumevanje ljudi. Iskrenost i transparentnost, pa i kada se oseća nesigurnost, može samo da doprinese osećaju poverenja između tima i učesnika/ca. Ako bi se slučajno desilo da pojedinac/ka iz grupe izvrgne podsmehu iznesenu nesigurnost i time pokuša da podrije kredibilitet trenerskog tima, slobodno prepustite grupi učesnika/ca da o tome sudi.