Teorijski sažetak: principi nenasilne komunikacije

Potreban materijal: Flipchart   Opis vežbe Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se nakon prezentacije učesnicima podeli unapred...

Predstavljanje modela ponašanja u sukobu

Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.