Uvod

Ovaj priručnik je namenjen, pre svih, ljudima koji žive u zemljama u kojima postoji praksa i nasleđe nasilja, mržnje i straha, a koji žele da svoja društva i njihovu okolinu transformišu u pravednija i bolja za sve ljude. Knjiga je pisana iz ugla insajdera, iz ugla koji nije pogled odozgo ili sa strane, već iz ugla aktivista/kinja koji se bore za mir prelazeći granice, krećući se između međusobno zavađenih zajednica. Ona polazi iz perspektive onih koji su pogođeni nasiljem i koji se trude da spreče nastavak spirale mržnje i osvete.

Tim ljudi u našoj organizaciji deli osećaj zajedništva i posvećenosti izgradnji mira. Mi smo ukorenjeni u regionu u kojem radimo i živimo, povezani sa ljudima koji tu žive, bez obzira na njihove razlike i međusobne odnose. Ipak, u realnosti smo svakodnevno suočeni sa tim da nas mnogi doživljavaju pre svega kao pripadnike i pripadnice (ne)prijateljskih zajednica i to je iskustvo koje oblikuje naš pogled i naš pristup izgradnji mira. Pretpostavljamo da će ovaj priručnik biti najkorisniji onima koji osećaju sličnu vrstu lokalne ukorenjenosti, ali verujemo da može biti od koristi i onima koji iz uloge eksternih aktera intervenišu u nasilnim sukobima, podržavajući napore za njihovu mirnu razradu. Stečeno iskustvo razmene, saradnje, pa i vođenja treninga/dijaloških radionica u drugim delovima sveta (Manipur/Indija, Južna Afrika, Kolumbija), govori nam da, uprkos različitim kontekstima, postoji veliki interes i povezujuća nit, koja naše iskustvo čini razumljivim i primenjivim i na drugim mestima. To je razlog zbog kojeg ova knjiga izlazi i u prevodu na engleski jezik.

Verujemo da će ovaj priručnik od najveće koristi biti ljudima koji imaju iskustva u obrazovanju odraslih i dece i kojima interaktivan rad nije stran. Ljudima bez iskustva ne preporučujemo korištenje predstavljenih metoda, kao ni onima koji bi ih koristili u samostalnoj izvedbi bez podrške tima. Nije nam želja da podržimo eksperimente sa ljudima i ukoliko prepoznajete to kao deo svog motiva, pozivamo vas da to ne činite.

Žao mi je što nismo u mogućnosti da za sve vežbe u priručniku navedemo izvor. Većinu vežbi smo kreirali inspirisani ljudima sa kojima smo radili i društveno-političkim okolnostima i odnosima u kojima smo živeli. Jedan deo smo naučili od ljudi sa kojima smo sarađivali ili na treninzima na kojima smo učestvovali. Izvor smo naveli samo u slučajevima gde smo bili sigurni odakle smo vežbu naučili ili odakle smo dobili inspiraciju.

Centar za nenasilnu akciju radi treninge od 1997. godine. Godine 2000. izašao je naš prvi priručnik – Nenasilje? priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata, za rad sa odraslima – koji je po svojoj strukturi sličan priručniku koji držite u rukama. Dvanaest godina kasnije objavili smo Pomirenje?! – Priručnik za rad na suočavanju sa prošlošću kroz treninge i radionice, koji je preveden i na engleski jezik. Ovaj priručnik je zbirka metoda koje smo primenjivali u našem radu sa različitim grupama na suočavanju sa prošlošću, a sadrži i tekstove koji objašnjavaju naš pristup tom radu.

Priručnik koji je pred vama sadrži pomalo od oba prethodna priručnika, ali je nadograđen velikim brojem metoda koje smo otkrili i/ili osmislili u međuvremenu i nastavili da primenjujemo u radu.

Pošto je pisan iz ugla insajdera/lokalca, priručnik je pre svega namenjen onima koji rad na trenzima iz izgradnje mira ne doživljavaju ni kao posao, niti kao životni poziv, niti kao akt dobročinstva spram drugih, već kao potrebu da odgovore na izazov nasilja i nepravde u okruženju u kojem žive. Moj motiv je ljutnja zbog nepravde, mene je muka naterala da se bavim izgradnjom mira, a ne potraga za načinom da budem koristan.

Kada sam pre dvadesetak godina u Nemačkoj učio kako se vode treninzi, uloga trenera je najčešće podrazumevala uzdržanost, nepokazivanje emocija, naglašenu opreznost u iskazivanju stavova, neučestvovanje u sadržajnim diskusijama, niti iznošenje ličnog iskustva. Iz naše perspektive lokalnih ljudi, i u pristupu treninzima kakav mi u CNA zagovaramo, puno toga je sasvim drugačije.

Uloga trenera insajdera je specifična i razlikuje se od uloge onog koji svoj život živi u drugačijim, bezbednijim i mirnijim okolnostima. Mi nismo neutralni, nismo posrednici i to ne želimo da budemo, mi smo akteri unutar nasilnog sukoba u kojem ne pristajemo na nametnutu podelu uloga i kategorija. Mi nismo ni treća strana, jer nam strana ne treba, ne bežimo od svojih identitetskih odrednica, ali dajemo sebi i drugima slobodu da im samostalno određujemo (ne)važnost. Pošto sam insajder, pretpostavlja se moja pristrasnost, moje ime ljudima sa kojima radim znači pripadnost nekoj grupi za koju imaju jasnu sliku i očekivanje kako se uobičajeno ponaša. Kao i van treninga, svako od nas u timu mora da se bori za poverenje, jer je početna pozicija ta da poverenja nema, i to je u redu, jer je to prosto realno stanje stvari.

Naša borba se svodi na to da se delimičnim oslobađanjem od straha od drugog (pa i nas u ulozi trenera koji taj strah imamo), uviđaju mogućnosti koje su pre toga bile nezamislive i proces oslobađanja ide dalje svojim tokom. Strah od drugog je samo početak, pukotina u brani koja počinje da popušta.

Naučiti da vodiš proces treninga iz izgradnje mira znači naučiti da kontinuirano učiš i preispituješ, najpre sebe, a dodatno da daš podsticaj drugima da probaju to isto.

Objavljivanjem ovog priručnika, javno i besplatno, želimo da pružimo solidarnu podršku svim onim ljudima širom sveta koji uzimaju aktivnu ulogu u društvenim promenama.

Ne odustajte!

Nenad Vukosavljević

 

Zahvale

 

Zahvaljujemo svim učesnicama i učesnicima dosadašnjih treninga, sa kojima smo učili/le, koji su nas inspirisali/le i davali/le nam nadu. Veliko hvala svim saradnicama i saradnicima koji su sa nama vodili treninge. Hvala i dosadašnjim donatorima koji su imali sluha za našu procenu da su nam treninzi u regionu neophodni, a posebno onima koji su nas podržali kada njihove budžetske linije nisu predviđale prekograničnu saradnju. Zahvaljujemo onima koji su finansijskom, administrativnom i moralnom podrškom omogućili da ovaj priručnik bude objavljen: Austrijska razvojna agencija (ADA), nemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), Diakonie Austrija, Međunarodno društvo pomirenja (IFOR Austrija) i KURVE Wustrow Centar za susrete i treninge za nenasilnu akciju.

Hvala koleginicama i kolegama iz Centra za nenasilnu akciju koji su nam omogućili da radimo na ovom priručniku.