Nedostatak međusobnog slušanja u plenarnoj diskusiji

Imate mogućnost da pustite da eskalira pa da učesnici/ce sami reaguju kako bi uspostavili atmosferu u kojoj se može raditi, a to počinje sa mogućnošću slušanja drugoga, ili da sami intervenišete i podsetite na dogovor o radu. Ako u dogovoru o radu nema stavke na koju možete da se pozovete, možete predložiti da se ona doda i proveriti sa grupom šta o tome misle. Do osetnog nedostatka slušanja u plenarnoj diskusiji može da dođe i zbog zasićenja većeg broja ljudi ili zamora od slušanja, posebno ako diskusija dugo traje ili joj je prethodio niz plenarnih vežbi i razgovora. U tom slučaju valja razmisliti da se rad na temi nastavi u manjim grupama.