Pasivnost, ćutnja, pad energije

Tišine u radionici se posebno plaše treneri/ce sa malo iskustva, ali nema razloga za to. Ako vam nije jasno otkud ćutanje, proverite to sa grupom, nemojte nagađati. Ukoliko do nje dođe nakon jake iskustvene vežbe, po svoj prilici se radi o emotivnoj pogođenosti i pitanje je koja metoda rada bi bila odgovarajuća za nastavak, a koja bi omogućila ljudima da se na adekvatan način uključe. Ponekad se ćutanje tumači kao nedostatak motivacije za temu, ali retko se dešava da je to slučaj, najčešće je stvar u tome da je potrebno uskladiti metode sa nivoom energije koja postoji. I ne bi valjalo smetnuti s uma da to što pojedinci prećute radionicu ne mora nužno biti znak njihove pasivnosti, štaviše možda je baš znak njihovog unutrašnjeg previranja.