Strah od viška motivacije učesnika/ca

Dešava se da grupa ponekad bude toliko poletna i energična da zahteva sve više i više snažnih iskustvenih vežbi. To nije osnovni pokazatelj za odluku o tome kakva vrsta programa treba da usledi, jer iz iskustva poznajem cikluse rasta i pada energije i znam da intenzivnu interakciju treba da smeni samorefleksija ili možda racionalna analiza naučenoga, kako bi nova znanja i veštine mogli biti usvojeni. Balans između fokusa na sadržaj, interakciju i samorefleksiju je dobra vodilja za skladan trening, koji nije samo skup snažnih iskustava, već prostor za slušanje, izražavanje, učenje, promišljanje i lični rast.