Traženje „lidera“ u timu

Vrlo često se dešava da učesnici/ce procenjuju članice i članove tima iz kojeg god razloga. Mi ne praktikujemo dodeljivanje titula u timu, pa nemamo titulu vođe ili zamenika/ce, isto tako se ne pretvaramo da svi imamo isto iskustvo. Ne treba da se ljutite ako vas učesnici/ce procenjuju, prirodna je potreba da se trude da saznaju malo više o ljudima koje ne poznaju, a koji ih dovode u teške i ponekad neprijatne situacije, koji ih posmatraju i izlažu kritici. Na vama je da vašu kritiku i zapažanje iznesete na način koji nikoga ne omalovažava niti favorizuje, a pre svega da to uradite na razumljiv način i da oni na koje se odnosi to mogu da prime.