Velike oscilacije u energiji među učesnicima/cama (jedan dan traže još, a drugi dan nema energije ni za kakvu aktivnost)

I ovo je sasvim normalno. U euforiji snažnog procesa interakcije lako se gubi osećaj za sopstvene granice, ljudi se lako premore i onda prosto fizički ne mogu dalje tim tempom. Trenerski tim mora dobro da prati i procenjuje opterećenje kojem izlaže grupu i sebe, i da metode i sadržaje prilagođava anticipiranom nivou energije.