Pogled pojedinaca/ki u grupi ili cele grupe na trenere/ice kao primer „nenasilnog čoveka“

Ma koliko ovo zvučalo naivno i detinjasto, ovome se, kao i drugim doživljajima, ne treba podsmevati. Možda najbolji način da uputite poruku da je vrednovanje ličnosti problematično, pa čak i onda kada je zamišljeno da bude jako pohvalno, naime u obliku „nenasilnog čoveka“, jeste da iskoristite priliku da u vežbama u kojima se razmenjuju iskustva, ispričate neku (naravno istinitu) priču koja govori o vašoj ličnoj zabludi i promeni koju ste s vremenom doživeli.