Poteškoće i izazovi

Poteškoće i izazovi prate svaki trening i radionicu. Ljudi sa manje trenerskog iskustva u susretu sa nekim poteškoćama umeju da blokiraju i da ih doživljavaju dramatičnijim nego što jesu. Iskustvo nam govori da je jako važno naći načine da se nosimo sa poteškoćama. Zato je ovo poglavlje sastavni deo priručnika. Sa koleginicama i kolegama sam nabrojao poteškoće sa kojima smo se susretali u vođenju treninga i potom opisao kako sam se nosio i šta sam preduzimao u određenim situacijama. Možda ovi načini nisu najbolji, ali meni su pomagali da prevaziđem datu situaciju.

Poteškoće sam podelio u četiri kategorije:

 

Pretragu poteškoća možete izvršiti ovde