Zbunjivanje voditelja-ke

„Izvini, da li možeš da preuzmeš vođenje radionice, trenutno mi je pala koncentracija i malo sam se pogubio.“ Ili: „Da li bi mogli kratku pauzu da napravimo, malo sam preumoran...

Vrednosno neslaganje u trenerskom timu

Ako zaista postoji temeljno neslaganje u smislu vrednosti koje se podržavaju, bilo bi dobro te razlike učiniti vidljivim i učesnicima/cama. To posebno važi ukoliko postoji pretpostavka da slične razlike postoje...

Višeslojnost vežbi, usmeravanje na željeni nivo tokom evaluacije

U iskustvenim vežbama se često dešava da postoji više slojeva koji se mogu evaluirati ili se vežba odvije na neočekivan način, čime se potreba za evaluiranjem preusmerava sa planiranog toka....

Velike oscilacije u energiji među učesnicima/cama (jedan dan traže još, a drugi dan nema energije ni za kakvu aktivnost)

I ovo je sasvim normalno. U euforiji snažnog procesa interakcije lako se gubi osećaj za sopstvene granice, ljudi se lako premore i onda prosto fizički ne mogu dalje tim tempom....

Uzimanje previše prostora iz pozicije trenera/ice

Ako se neko iz trenerskog tima prvi javlja za reč i govori znatno duže od ostalih, to kao posledicu može da ima smanjenu aktivnost i povlačenje učesnika. Kada osetim da...

Uputstva

Za veliki deo vežbi su precizna uputstva toliko bitna da promena jedne reči može da je usmeri u sasvim drugom toku od očekivanog, tako može nastati nova verzija vežbe ili...

Učesnici/ce zaokupljeni sobom i međusobnim odnosima, a trenerski tim isključen iz tih procesa, što utiče na radionice

Ako su učesnici/ce aktivniji u neformalno vreme, na pauzama, nego u samoj radionici, to znači da nešto nije u redu sa postavkom treninga. Preispitajte se koje metode koristite, koja pitanja...

Učesnici/ce su preterano politički korektni

Ljudi se uglavnom plaše da ne povrede druge, pa pribegavaju političkoj korektnosti. I to je sasvim u redu. Ipak, ako smo sputani u toj meri da ne želimo da govorimo...

U usmenoj evaluaciji dana/radionice tokom treninga učesnik/ca kaže: „Dalje.“

Pošto inače važi pravilo dobrovoljnog učešća, ovo je samo praktikovanje tog prava. Nemojte se uzbuđivati zbog svake sitnice, nije vaš zadatak da nađete vremena da se o svakoj osobi pojedinačno...

Trema da govorim pred učesnicima/cama iz trenerske uloge

Ja bih predložio da se kaže ne samo ono što se misli već i ono što se oseća, to su te dve dimenzije potrebne za razumevanje ljudi. Iskrenost i transparentnost,...

Traženje „poente“ od trenera/ica

Sasvim je uobičajeno i očekivano da jedan deo učesnika/ca, posebno na početku treninga, voditelje/ice posmatra kao učitelje/ice koji će na kraju reći šta je tačno a šta nije, i šta...

Traženje „lidera“ u timu

Vrlo često se dešava da učesnici/ce procenjuju članice i članove tima iz kojeg god razloga. Mi ne praktikujemo dodeljivanje titula u timu, pa nemamo titulu vođe ili zamenika/ce, isto tako...

Takmičenje među učesnicima/cama

Takmičenje jeste očekivano, ali kao dominantna i trajna matrica ponašanja nije korisno za proces učenja, jer može narušiti potrebno poverenje za rad na emotivno teškim temama. Ko još želi da...

Suze

Pa dobro, ako baš ne možete da plačete pred drugima, nemojte plakati pred drugima, pratite tu svoju unutrašnju potrebu. Ali ako vas je strah kako će vas neko drugi doživeti,...

Sumiranje / tumačenje / vrednovanje

Kada neko pred kraj radionice ponavlja „naučene lekcije“, procenjuje učesnike/ce ili tumači proces rada, to nije stil rada koji zagovaram, pa bih se zabrinuo da dobijem fidbek da sam ja...

Strah od viška motivacije učesnika/ca

Dešava se da grupa ponekad bude toliko poletna i energična da zahteva sve više i više snažnih iskustvenih vežbi. To nije osnovni pokazatelj za odluku o tome kakva vrsta programa...

Strah od tišine na radionici

Tišina je divna stvar i može imati potpuno različita značenja. Ukoliko me ta tišina zbuni da joj ne znam uzrok, mogu ga saznati tako što bih pitao grupu šta se...

Strah od prevelike odgovornosti

Komuniciraj svoje strahove sa timom. Učini to tokom priprema, a po potrebi i tokom samog treninga. Odgovornost za trening nosi trenerski tim zajedno. Ako postoji strah od prevelike odgovornosti, verovatno...

Strah od pogreški i previda

Bitno je da postoji odgovoran odnos, tj. da do pogreški i previda ne dolazi usled nemara. Samim tim, ako postoji strah, on je briga koja proizlazi iz osećaja odgovornosti. Nemoguće...

Strah od obnavljanja traumatičnih iskustava učesnika/ca

To je jednim delom strah od povređivanja drugog, a sa druge strane preuzimanje odgovornosti za nešto što nije naša odgovornost (prethodne traume), ali treba biti nešto o čemu brinemo i...

Strah od neprihvatanja metoda od strane grupe

Grupa je skup pojedinaca i teško da se može desiti da svi isto misle i osećaju. Nije neobično da pojedine metode ljudi dožive kao neozbiljne, detinjaste ili neprimerene, te da...

Strah od konflikta u trenerskom timu

Moj strah od ovakvog konflikta jeste strah od gubitka energije, od trošenja energije na izgradnju poverenja u timu umesto na sadržajni fokus, a nije zaista strah od samog konflikta. Vreme...

Strah od iskazivanja intenzivnih osećaja frustracije (bes, nestrpljivost, razočaranost…)

Frustracije ove vrste su vezane za neispunjena lična očekivanja. Setite se da ono što vama može izgledati kao mali i nedovoljan pomak, nekome drugome to može predstavljati tektonski poremećaj. Setite...

Strah od duševne povrede i samopovrede

Ukoliko imate strah da ćete povrediti učesnike/ce ili se samopovrediti, to je opet tema za razgovor unutar tima. U pitanju može biti strah od sopstvene emotivne reakcije koja bi imala...

Strah da trenerski tim oduzima mnogo vremena i prostora na radionici

Prvo treba proveriti sa timom kakva je njihova percepcija. Ukoliko zaista jeste dolazilo do toga da neko iz tima uzima prekomerno puno vremena, sama provera će ispoljiti kritiku i dati...

Strah da priznaš grešku

Dobar deo treninga se svodi na to da ljudi u sigurnom okruženju preispitaju svoje postupke i stavove, oslobode se straha od greške i daju sebi šansu da otkriju snagu promene....

Slaba koncentracija

Koncentracija nam svakodnevno varira. Važno mi je da sam toga svestan i važno mi je da je procenjujem u odnosu na zadatke koji su preda mnom. Ne moram nužno odustati...

Razlike u pristupu u trenerskom timu, metodologiji, načinu priprema, brzini priprema

Razlike uvek postoje i bitno mi je da imamo vremena da o njima razgovaramo i trudimo se da ih poštujemo tokom priprema i tokom treninga. Brzina priprema zna biti izvor...

Različita poimanja uloge trenera/ica – lojalnost unutar trenerskog tima

Smatram važnim da ovo pitanje bude na listi za pripremu treninga, kako bi se razjasnila međusobna očekivanja. Nisam spreman da zarad „lojalnosti“ timu prećutim nešto što smatram nepravednim ili sa...

Procena potrebnog vremena za vežbe

Tačna procena potrebnog vremena je nemoguća, ali ono što možete i treba da učinite jeste da pratite plan – da znate koliko vremena ste planirali, koliko vam vremena preostaje, koliko...

Probijanje vremena na radionici ili prerano završavanje

Nisu sve grupe jednako osetljive na odstupanja od najavljenog vremenskog rasporeda, no ono što najviše određuje taj odnos prema vremenu jeste osećaj uključenosti u donošenje odluka. Ukoliko bih, vodeći radionicu,...

Prevelika očekivanja od iskusnijih trenera/ica

To je problem ukoliko ljudi sa više iskustva osećaju nedostatak podrške. Dešava se da postoje očekivanja od iskusnijih da se pruži podrška, ali da ne postoji tačna slika o tome...

Preuzimanje moderacije od strane učesnika/ce

Kada učesnik/ca počne da postavlja pitanja grupi ili timu, očekujući odgovor da bi nastavio, kada počne da se ponaša kao da ima odgovornost da dodeljuje reč, potrebno je da odmah...

Predrasude i nepoverenje prema trenerima/cama od samog početka (zbog njihove starosti, nacionalnosti, pola…)

Čudno bi bilo da ih nema, pa zato ako vam se čini da ih uopšte nema, možda bi bilo dobro baš to tematizovati. Neće vam učesnici/ce otvoreno izneti svoje nepoverenje...

Poteškoća učesnika/ca da se odmaknu od evaluacije ličnog emotivnog doživljaja u iskustvenoj vežbi i pređu na evaluacioni deo koji se tiče društvenog nivoa ili analize procesa

Nekome će trebati više vremena da „zatvori“ proces emotivnog učešća u iskustvenoj vežbi. Uznemirenost je najčešće vezana za podsećanje na iskustva iz stvarnog života, a to može u potpunosti onemogućiti...

Postojanje podgrupe/a unutar grupe

Kada se deo ljudi poznaje od ranije ili se tokom treninga prepoznaju kao istomišljenici, dešava se da formiraju neku vrstu podgrupe, jer uvek provode vreme zajedno, žele da sede zajedno...

Pogled pojedinaca/ki u grupi ili cele grupe na trenere/ice kao primer „nenasilnog čoveka“

Ma koliko ovo zvučalo naivno i detinjasto, ovome se, kao i drugim doživljajima, ne treba podsmevati. Možda najbolji način da uputite poruku da je vrednovanje ličnosti problematično, pa čak i...

Pasivnost, ćutnja, pad energije

Tišine u radionici se posebno plaše treneri/ce sa malo iskustva, ali nema razloga za to. Ako vam nije jasno otkud ćutanje, proverite to sa grupom, nemojte nagađati. Ukoliko do nje...

Osećaj neravnomerne podele odgovornosti

Iskustvo mi je takvo da sam često bio u ulozi onog koji nosi onoliko tereta koliko je neophodno, pa makar to na trenutke bilo i vrlo neravnomerno raspoređeno unutar tima....

Ophođenje sa osećajima simpatije odnosno averzije prema pojedinim učesnicima/cama

Ponekad nemam snage da pokušam da razumem ljude koji čine ili zagovaraju nepravdu spram drugih i onda se ljutim na njih, osećam da me nerviraju. U ulozi trenera ne treba...

Nezadovoljstvo dobijenim sadržajem, prevelika očekivanja od sebe u trenerskoj ulozi

To je opet stvar neispunjenih ličnih očekivanja, nešto što bi trebalo razmotriti sami sa sobom.

Neravnomerna raspodela zajedničkog vremena

Kada neki uzimaju značajno više prostora da govore od drugih, moguće je i potrebno intervenisati na više načina. Cilj intervencije treba biti poticaj onima koji se manje javljaju i manje...

Nepoštovanje zajedničkog dogovora o radu/pravila rada

Ukoliko se prati preporuka da grupa sama, uz usmeravanje procesa, izradi dogovor o radu, biće lakše nositi se sa nepoštovanjem dogovora, jer će postojati osećaj vlasništva nad njim. Ukoliko se...

Nejasna granica u razlici uloga trener/ica – učesnik/ca, tj. mešanje tih uloga iz trenerske pozicije

Nisu retke situacije u kojima se postavlja ova dilema. Najčešće je to slučaj kada se razgovara o aktuelnim društvenim problemima i analiziraju njihovi uzroci i posledice, jer se u tim...

Neizgovorene potrebe

Imam očekivanje od tima da je svako u stanju da iznese svoje potrebe npr. u pogledu toga koliki teret odgovornosti bi poneo/la, ili u smislu potrebne podrške. Iako sam spreman...

Nedovoljno vremena za sadržajnu pripremu treninga

U CNA praktikujemo fleksibilni koncept desetodnevnog treninga, što u praksi znači da od 8 radnih dana pripremamo detaljan plan za prva 3 dana, a ostatak treninga pripremamo načelno, tj. sakupljamo...

Nedostatak slobodnog vremena (za neformalno druženje sa grupom, samorefleksiju itd.)

Treba se maksimalno potruditi da se neformalno druženje sa grupom nikako ne svede na nulu. Ja se trudim da nakon večernjeg rada u timu, odvojim makar 10 minuta da potražim...

Nedostatak podrške od strane kolega/nica u timu

Različiti ljudi različite stvari doživljavaju kao podršku. Stoga je razmena tokom priprema treninga o tome šta ko iz tima doživljava i treba kao podršku način da se predupredi osećaj njenog...

Nedostatak međusobnog slušanja u plenarnoj diskusiji

Imate mogućnost da pustite da eskalira pa da učesnici/ce sami reaguju kako bi uspostavili atmosferu u kojoj se može raditi, a to počinje sa mogućnošću slušanja drugoga, ili da sami...

Nedostatak iskustva

Pošto nerviranje zbog nedostatka iskustva neće doprineti tome da ga steknem, niti će mi pomoći da iskustvo razumem i prihvatim na najbolji način za sebe, preostaje samo da stvari prihvatim...

Manjak inicijative

Uvek mi je važno da na timskom sastanku tematizujem ako imam doživljaj da neko iz tima preuzima manje inicijative nego što je očekivano, jer uzroci mogu biti vrlo različiti. Pritom,...

Manjak energije

Desetodnevni trening je intenzivno, fizički i psihički zahtevno iskustvo, pa je pad energije česta poteškoća sa kojom se nosimo. Pad energije, a kod ljudi sa manje iskustva i nedostatak veštine...

Loši uslovi rada (organizacioni problemi)

Ono što može doprineti prevenciji ove situacije jeste da se svi logistički dogovori obavljaju pismeno i detaljno, jer to kreira veći pritisak da se on ispoštuje. Ipak, ovakve situacije se...

Loša atmosfera

Šta god da je razlog, loša atmosfera u timu je neprihvatljiva, jer crpi energiju koja nam je svima preko potrebna, utiče na zajednički rad i vrlo lako se prenese na...

Koordinacija tima

Trenerski tim ima pravo da bude nekoordinisan! Spontane, a različite reakcije iz tima, mogu svakako ponekad delovati nespretno ili ometajuće, no ne treba gubiti iz vida da one na taj...

Kako konstruktivno da odgovoriš na kritiku učesnika/ce koja se odnosi na sadržaj treninga

Jedan primer ove situacije je da vam učesnik/ca kaže: „Potrebno mi je više teorije, previše je igrica.“ Ne postoji šansa da se zadovolje potrebe svih ljudi koji učestvuju na treningu....

Kad vodim vežbu, ne znam koliko mogu da „pritisnem“ učesnika/cu da dobijem više sadržaja, a da ne misle da ih trener gura u nekom pravcu

Potpitanja koja postavljam nekome tokom evaluacije istovremeno su i pitanja za one koji će u evaluaciji govoriti posle njih. Ako imam 5 ljudi koji su mi se javili da govore,...

Iznošenje različitog mišljenja od kolega/nica iz trenerskog tima

Neki ljudi se snebivaju da iznesu mišljenje koje se razlikuje od mišljenja kolega/nica u timu, jer brinu kako će to grupa da shvati. Ja se pridržavam pravila da „uvek smeš...

Ignorisanje uputstava i molbi iz trenerskog tima od strane učesnika/ca

U ovom slučaju razlozi mogu biti toliko raznovrsni, tako da je jedini put ispitivanje razloga. Ukoliko se to dešava tokom izvedbe iskustvene vežbe, razmislite u kojoj meri možete da u...

Gubitak koncentracije/preforsiranost

Želja da doprinesemo uspehu treninga nas ponekad vuče da idemo preko granice angažmana koji je dobar za nas, da radimo preumorni ili da pogrešno procenjujemo svoje trenutne mogućnosti. Sve je...

Dominacija pojedinaca/ki

Kada se neko više puta javlja u otvorenoj plenarnoj diskusiji i/ili uz to jako dugo govori, isto imate mogućnost reagovanja pozivom na zajednički dogovor ili pozivom da se dogovor dopuni...

Dominacija

Ako jedna osoba iz tima uzima značajno više prostora nego ostali, pitanje je da li mi to predstavlja problem i zbog čega je to tako. Retko mi se dešava da...

Dodatna organizatorska ili druga zaduženja

Dodatna organizatorska zaduženja predstavljaju opterećenje i oduzimaju koncentraciju i energiju, te bi idealno bilo imati jednu osobu koja nije u trenerskom timu i koja je zadužena samo za organizacioni deo...

Deo grupe ne govori na radionici

Ako su uvek isti ljudi suzdržani, važno je razmisliti o tome da li se isto ponašaju bez obzira na metodu i temu, uporediti sa držanjem u neformalno vreme, da li...

Brza reakcija

Odsustvo brze reakcije može ponekad biti problematično, ali prebrzo, naglo donošenje odluka može jednako biti problematično. U oba slučaja je bitno da imam u vidu da radionicu ne vodim sam,...

„Mi“ govor

Skoro uvek bih pitao osobu: „A ko ste to vi?“, kada čujem da govori u prvom licu množine. Izuzetak su situacije kada procenim da bi to moglo da unese nesigurnost...