PRETRAGA

Opis vežbe Dan ranije zamoliti pojedince iz grupe da preuzmu određene uloge za ovu vežbu, da bi se malo za nju pripremili. Njihov zadatak će biti da učestvuju u prikazu komemoracije za poginule borce npr. Armije BiH koji su stradali u toku bitke. Uloge
Potreban materijal: Mali papiri različitih boja, olovke Opis vežbe Učesnici  sede  u  krugu.  Svi  dobiju  po  3  papira (cedulja) jedne boje i 2 druge boje. Imaju zadatak da na tri papira napišu po jedan od svoj
Opis vežbe Svi sede u krugu, u tišini. Zadatak je da osluškuju zvuke u prostoriji i van nje. Nakon 5 minuta učesnici nabrajaju koje su sve zvuke čuli.
Potreban materijal: Papiri, flomasteri, krep-traka   Opis vežbe Uz pomoć trenerskog tima grupa nabraja sve društvene grupe koje su relevantne u javnom i političkom životu (političari/ke, novinari/ke, mladi, NVO, verske zajednice, ratni veterani, p
Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju „akvarijum“. Tokom vežbe mogu da govore samo osobe koje u tom trenu
Opis vežbe   Metoda akvarijum U akvarijumu su četiri stolice. Na njih sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu. Ako još neko želi da se uključi u razgovor, treba da priđe i dotakne nekog od učesnika po ramenu, što je znak da mu ta osob
Opis vežbe   Metoda akvarijum  U akvarijumu su četiri stolice: na tri stolice sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu, dok je četvrta stolica rezervisana za one osobe koje neko od ostalih troje pozove u akvarijum. Razgovara se na zada
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Metoda akvarijum  Korak 1 – Podela u tri grupe. Svaka grupa sastavlja predlog dogovora o radu. Biraju po dva predstavnika. Korak 2 – U akvarijumu je 6 stolica, po dve za predstavnike iz svake grupe.
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Brainstorming u plenumu: „Kako biste opisali stanje u vašim društvima?“ Potom označimo one zapise koji opisuju čime nismo zadovoljni u našim društvima. Korak 2. Razgovor u plenumu: „
Potreban materijal: Dnevne novine, nedeljnici, časopisi   Opis vežbe Podela u tri grupe od kojih je jedna „ženska“, jedna „muška“, i jedna „mešovita“. Rad u grupama. Uputstvo za radne grupe: „Zadatak je da potražite u novinama i časopisima pred va
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, pripremljene tabele za analizu ponašanja u sukobu Opis vežbe Učesnici u  malim  grupama popunjavaju tabelu. Sledi prezentacija urađenog u plenumu, pa razgovor. Tabela za analizu ponašanja u sukobu:  
Potreban materijal: Odštampane tabele za sve učesnike Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak tabele za analizu sukoba. Imaju zadatak da se prisete jednog svog sukoba, ili sukoba kome su svedočili, i da u odnosu na njega popune tabelu. Nakon 10–15 m
Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), veliki papiri, olovke Opis vežbe Za ovu vežbu se unapred pripremi desetak pojmova, koji su zapravo različite društvene grupe. Na primer: vernici, vojnici, feministkinje, fundamentalisti, političarke, h
Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe, na žene i muškarce. Svi učesnici, u obe grupe, dobiju po dva papira. Imaju 30 sekundi da napišu prve odgovore/ asocijacije na zadatu temu. Prva tema je: „Kakvi su muškarci?“ Nakon toga papirići se pokupe i zal
Potreban materijal: „Slike“, „poeni“ Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak  da  kupi  što  više  slika  na  aukciji.  Početna cena slike je 20 poena, a ukupan broj slika 10. Imaju na raspolaganju po 200 poena. Grupe izaberu
Potreban materijal: Unapred pripremljeni „pojasevi za spasavanje“ od papira, veliki papir, marker   Opis vežbe Unapred pripremiti pojaseve za spasavanje isečene od velikih papira (vidi fotografiju). Na njima ispisati različite društvene grupe: mla
U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni zid suprotan pol – maksimalno neslaganje sa izjavom. Takođe, može se na
Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Metoda barometar  Predložene izjave za barometar: Moć je negativna kategorija. Svi žele moć. Ja imam moć. Moć se uvek zloupotrebi.  
Metoda barometar   Opis vežbe Predložene izjave za barometar: Protivniku treba pristupati sa poverenjem. Nenasilje ne iskorištava slabosti protivnika. Nenasilje  dovodi  do  rezultata  samo  ako  vlasti  nisu  autoritarne  i  ako  postoji  kultura
Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Ja sam patriotkinja. Bolje se razumem s ljudima svoje vere. Neminovni su sukobi među ljudima različitih identiteta. Insistiranje na svom identitetu ugrožava multikulturalnost društva. Bolje se
Opis vežbe   Metoda barometar.  Proći od 3 do 5 izjava.   Predložene izjave za barometar:  Lider mora da bude autoritet.  U bilo kom kompleksnijem poslu mora da postoji lider.  Lider ima veću odgovornost od ostatka grupe.  Lider služi da se n
Opis vežbe  Predložene izjave za barometar: Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje. Radije nasilje nego kukavičluk. Žrtva može da bude nasilnik. Nasilje je suprotno od nenasilja.
Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Izgradnja nacije je deo procesa pomirenja. Priznanje da je nepravda počinjena i izvinjenje su preduslovi za pomirenje. Procesuiranje ratnih zločina je preduslov za pomirenje. Istina je predusl
Opis vežbe Metoda barometar. Predložene izjave za barometar: Ja imam predrasude. Imam pravo na svoje predrasude. Predrasude vode ka diskriminaciji.
Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Svaki sukob je loš. Sukob je isto što i nasilje. U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob. Odgovoran/na sam za sukobe u mom društvu. Ako su interesi suprotstavljeni
Opis vežbe Metoda barometar    Predložene izjave za barometar: Ne postoji kolektivna odgovornost. Najbolje bi bilo da međunarodni sudovi procesuiraju ratne zločine.  Ne smemo zaboraviti svoje žrtve. Treba oprostiti. Istina je jedna. Da se narod pi
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u četiri grupe. U grupama razgovor na temu: „Šta doprinosi boljem razumevanju i konstruktivnom dijalogu? Koji načini komunikacije zatvaraju dijalog i ne doprinose boljem razumevanju?“
Postavi se zadatak da se popišu na tabli asocijacije na određenu temu. Asocijacije se zapisuju bez komentarisanja i diskutovanja, a voditelj može zahtevati kratko pojašnjenje pojma. Međusobno suprotne asocijacije su dozvoljene i sve se zapisuju kako bi
Opis vežbe Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najbolju reakciju, već sakupiti spektar mogućih reakcija
Opis vežbe Vežba se radi isto kao i vežba „Brze situacije“, s tim što su situacije posebno kreirane za grupu ratnih veterana. Dobijate  poziv  od  udruženja  boraca  Armije BiH da vi kao grupa zajedno dođete na godišnju komemoraciju u Srebrenici. Šta č
Jedna po jedna osoba iz „čarobne kutije“ (koja može biti kutija, šešir ili nešto treće) izvadi jedan„nevidljivi predmet“, predmet koji sama zamisli, potom pantomimom pokaže ostalima koji je to predmet, a ostali pogađaju.
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u manje grupe. Korak 1: Izrada zidnih novina na temu „Čega se kao društvo sećamo (iz nedavne prošlosti)?” Korak 2: Izrada zidnih novina na temu „Čega bi kao društvo trebalo da se sećam
Potreban materijal: 4 velika papira; flomasteri, bojice ilivoštane boje; odštampani upitnici za svakog učesnika Opis vežbe Podela u male grupe od po četvoro. Učesnici izaberu po jednu boju (voštane boje, flomasteri, bojice). Svaka mala grupa ima zadata
Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se zamole da tokom vežbe ne razgovaraju. Osobe A se izdvoje, najbolje bi bilo izvan prostorije, i kaž
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi stoje u krugu, okrenuti tako da gledaju jedni drugima u potiljak. Jedna osoba počinje nacrtavši nešto jednostavno onome ispred sebe na leđima (sami izaberu šta će nacrtati i ne govore nikome), z
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi dobiju papir i olovku. Voditelj daje instrukcije za crtanje geometrijskih oblika od kojih se sastoji konkretan crtež. Na primer, kuća. Učesnicima ne pominje kuću, već daje sledeće instrukcije: „
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na pročitane definicije.
Potreban materijal: Papiri/kartice, nekoliko puta više listova nego što je učesnika Opis vežbe Učesnici uzmu jednu ili više kartica za pisanje, pa čitko zapišu svoj odgovor na pitanje: „Šta je sukob?“ Na jednu karticu zapisuje se po jedan odgovor. Poto
Potreban materijal: Veliki papiri, marker   Opis vežbe Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na velikom papiru ispisuju primere diskriminacije žena u dr
Potreban materijal: Sveska, olovka Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa grupom tokom treninga. Dnevnik se čita svako jutro pre početka rada.
Opis vežbe Podela u dve grupe. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Parovi stoje sa ispruženim rukama ispred sebe, ali tako da im se dlanovi ne dodiruju, već da postoji određeni mali
Opis vežbe Svako za sebe na papiru napiše pet svojih identiteta, ali tako da ostali ne vide. Sledi podela u tri grupe. Svaka grupa dobije hrpu samolepljivih papira. U svakoj grupi jedna osoba stane ispred ostalih i okrene im leđa. Zadatak je da na samo
Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapisuje na vidnom mestu. Ako je pre Dogovora o radu urađ
Potreban materijal: Oprema za prikazivanje i gledanje filma Opis vežbe Serija dokumentarnih filmova Simulirani dijalog* uspostavlja indirektan dijalog među ljudima sa Balkana. Svaki od filmova bavi se odnosima među ljudima iz dve etničke grupe: Bošnjac
Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Svuda po podu su veliki papiri, na svakom je započeta po jedna rečenica. Učesnici prilaze i pišu svoje nastavke ovih rečenica. Svi rade istovremeno. Primeri započetih rečenica: –     Moje
Opis vežbe Korak 1: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govore drugi Izdvojiti  dve  stolice  ispred  ostalih  i  pozvati  da na  njih  sednu  osobe  koje   nisu  nacionalnosti A,  već pripadaju „suprotstavljenoj“ etničkoj grupi B, ili nekome ko nije ni
Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Korak 1. U plenumu sastaviti zidne novine na temu: „Koje društvene grupe imaju veću moć u našim društvima?“ Korak 2. Na velikim papirima zapisati po jednu grupu koja raspolaže sa većom moć
Potreban materijal: Povezi za oči za sve učesnike (marame, šalovi)   Opis vežbe Polako i jasno pročitati uputstvo: „Cela grupa će 20 minuta provesti kako god želi, možete ići kuda želite (svako za sebe ili zajedno), možete razgovarati itd, ali će
  Koje je tvoje najvažnije iskustvo sa treninga? Šta misliš da si dobio/la ovim treningom i kako to možeš iskoristiti u društvu u kojem živiš? Koje radionice/teme su ti se naročito dopale i zašto? Koje radionice i teme ti se nisu dopale i zašto? K
Opis vežbe Ovo je prilika da jedni drugima damo feedback i da ga dobijemo. Prilazimo osobi kojoj želimo da damo feedback ili da ga dobijemo od nje. Ta osoba, ukoliko ne želi, ne mora da sasluša feedback, niti da ga dâ. Kada završimo, idemo do sledeće o
Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih Vozač Vođenje dlanom Vođenje po zvuku Magični predmet Nadovezivanje statua Trajanje: 35 min.   Priprema scena Trajanje: 60 min. Podela na tri grupe. (Može se iskoristiti neka od maštovitih podela, videti u od
Potreban materijal: 2 tabele posledica glasanja (vidi prilog), hrpa malih jednakih papira za glasanje, 2 velika papira sa tabelama za evidenciju glasanja   Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe od po 7 ljudi, kasnije odvojene prostorno. Po
Grupe za refleksiju su zamišljene kao prostor za refleksiju i razmenu među učesnicima, bez prisustva trenera. Formiraju se prvog ili drugog dana treninga i sastav im ostaje isti do samog kraja. Sastaju se jednom dnevno na 20–30 minuta (nije preporučlji
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u male grupe, na osnovu nacionalne pripadnosti: Albanci/ke, Srbi/kinje, Hrvati/ ce, Bošnjaci/kinje, Makedonci/ke… Svaka grupa treba da pobroji i zapiše nacionalne heroje sv
Tema: “Lični heroji” . Svako za sebe razmisli i zapiše ko su mu/joj bili heroji u detinjstvu, a koji su sada. 5-10min Odlazak u manje grupe (koje se sastoje od ljudi iz različitih krajeva). Razmena o herojima koje smo zapisali. 15min Mala grupa na veli
Opis vežbe Zadatak: „Vi ste u ulozi učesnika treninga iz izgradnje mira. Treba da donesete odluku gde će se održati sledeća faza treninga. Trenerski tim neće facilitirati taj proces.“ Trenerski tim ponudi tri konkretna (postojeća) mesta/hotela i upozna
Opis vežbe Podela u dve grupe, A i B. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, na udaljenosti od nekoliko metara, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Uputstvo: „Osobe iz grupe A daju svom paru neverbalna uputstva u kom smer
Opis vežbe Učesnici  se  podele  u  dve  grupe  sa  približno istim brojem članova. Jednu grupu treba poslati van prostorije i zamoliti da tamo ostanu sve dok ne budu pozvani  da  se  vrate.  Sa  drugom  grupom  voditelj nastavlja sa nekom stimulativno
Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja: Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene) Šta ne bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima druge
Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom Šta želim da ponesem sa sobom?. Sledi prezentacija u plenumu (sa svog mesta).
Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Ova vežba može da se radi ako su na početku treninga pisana očekivanja od treninga. Na velikom panou/papiru nacrtati veliki krug. Zamoliti učesnike da odu do zidnih novina gde su zalepljena
Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Uputstvo: Imate neograničeno vreme da bez reči izaberete jednog/jednu među vama koja će biti kralj/ kraljica grupe.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Svako  za  sebe  razmišlja  o  sledećim  pitanjima: „Stvari  koje  me  najviše  zbunjuju  i  iritiraju  u  vezi sa izgradnjom mira. Šta mi nije jasno u vezi sa tim procesom? Šta m
Opis vežbe Voditelj zamoli učesnike da sednu u krug. Kada se svi udobno smeste, uspostavljaju se procedure za vežbu i pravila diskusije. Voditelj zatim pročita prvo pitanje (vidi dalje u tekstu) i daje svoj odgovor na njega, ne duži od 2 minuta. Potom
Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke   Opis vežbe Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papira različitih boja. Treba da razmisle o tome šta su sve dobili od treninga, šta su naučili i šta bi mogli da urade kada
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja: Šta mi je najveći izazov u pomirenju? Sa kim i sa čim ja treba da se pomirim/izgradim odnos? Ko i sa ki
Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje oko 1 min. Korak 2. Svaki par odredi neki pokret koji će koristiti. Nakon toga nasta
Opis vežbe Svi stoje u krugu i imaju priliku da izraze jednu svoju potrebu koju imaju u ovoj grupi.  
Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri Opis vežbe Na podu se nalazi veliki papir. Učesnici imaju zadatak da nađu samo jednu reč kojom bi opisali trening i zapisuju ga na veliki papir koji se nalazi na podu. Papir da bude dovoljno veliki da više o
Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda Vruće stolice Tema o kojoj govori osoba koja sedi na vrućoj stolici u sredini je: „Kada je moj nacionalni identitet uticao na moj život?“
Potreban materijal: Papiri, olovke, pano (zidne novine)   Opis vežbe Svi sede u krugu i imaju po papir i olovku. Zadatak je da u nekoliko minuta, u tišini, zapišu svoje odgovore na pitanje: „Kada je rat opravdan?“ Nakon određenog vremena jedna po
U grupi od 20 učesnika može biti 3–5 stolova. Svaki sto ima svog „domaćina“ ili „domaćicu“ koji su stalno za tim stolom, dok ostali povremeno, na dati znak, menjaju sto. Svaki sto može da ima i „stolnjak“ od papira po kome učesnici zapisuju citate ili
Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Traži se jedna osoba da volontira: da bude kralj/ kraljica grupe. Ona/on seda na stolicu u sredini prostorije, dok ostali pišu na samolepljive papire kakav on ili ona
Opis vežbe Podela  u  manje  grupe.  Pitanja  za  razgovor  i pripremu prezentacije: Šta je za mene izgradnja mira? Vrednosti koje vezujemo za izgradnju mira. Razlozi  zašto  je  izgradnja  mira  relevantna/ potrebna sredini u kojoj živim. Ko su akteri
Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe od po četvoro ili petoro. Zadatak je da u malim grupama razgovaraju na temu: „Kako sam postao/postala muškarac/žena? Šta je uticalo na to?“ Napomenuti da neće b
Opis vežbe Jedna osoba stane na sredinu prostorije, pozove nekoga iz grupe i kratko objasni šta ih povezuje. Obe osobe ostaju na sredini prostorije, s tim što sada druga poziva sledeću, uz kratko objašnjenje šta povezuje njih dvoje. Treća osoba poziva
Potreban materijal: Papiri, flomasteri, bojice   Opis vežbe Svako za sebe treba prvo da razmisli kako vidi sledećih pet godina svog života, a onda da predstavi grafički (pomoću pite) šta zauzima i koliki deo tog vremena. Sledi predstavljanje radov
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe   Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na velikom papiru pišu kakve muškarce vole; a druga
Potreban materijal: Kamenčići Opis vežbe Prethodno veče/jutro zamoliti ljude da naprave kratku šetnju, sami ili u društvu i da nađu po jedan kamenčić koji bi doneli na završnu radionicu. Na početku vežbe proveriti da li svi imaju po kamenčić (uključuju
Svi šetaju po prostoriji. Kad voditelj dâ znak, svi se ponašaju kao da im se upravo dogodilo ono što voditelj izgovara: –     Čuli ste sjajnu vest. –     Jako ste umorni. –     Iznenada je počeo pljusak. –     Dosađuje vam muva. –     Sreli ste prijate
Potreban materijal: Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri Opis vežbe U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče papir sa svojim imenom, vraća ga i uzima sledeći. Njih
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalaze veliki papiri (dovoljno da veći broj učesnika može istovremeno da piše po njima). Učesnici u tišini zapisuju svoje odgovore na pitanje: „Ko s kim/s čim treba da
Potreban materijal: Časopisi, novine, kolaž papir, hameri, voštane boje, flomasteri, lepak, makaze, muzika   Opis vežbe Uputstvo: Od ponuđenog materijala napraviti kolaž na temu „Ko sam ja? Odakle crpim snagu da budem to što jesam?“ Vreme za rad:
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u grupe po državama iz kojih učesnici dolaze. Zadatak je pripremiti zidne novine na temu: „Koja pitanja ne smem da postavim zato što dekonstruišu dominantne narative?“ Sledi predstavlj
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe, po državama iz kojih dolaze. Zadatak je da naprave zidne novine koje bi sadržale osnovne elemente dominantnih kolektivnih narativa o ratovima devedesetih koj
Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice. Osobe koje sede jedna naspram druge su par. Voditelj
Podela u grupe od 4-5 osoba. Svaka grupa treba da „sagradi“  zadatu konstrukciju povezujući se međusobno. Konstrukcije mogu biti: most, drvo, škola, avion, autobus, brod, kula, hram, cvet, leptir, slon, itd.   * Izvor: Donna Brandes and Howard Phi
Opis vežbe Koristeći  barometar sa polovima Slažem se  i Ne slažem se, pronalaze se parovi koji imaju različita mišljenja i za svaki par po jedan posmatrač. Metoda barometar: Odrede se dva pola u prostoriji, npr. jedan zid predstavlja maksimalno slagan
Potreban materijal: Kartice sa ispisanim ulogama Opis vežbe Unapred pripremiti onoliko različitih kartica sa ulogama koliko ima učesnika u grupi. Učesnicima nasumično podeliti kartice. Nikome ne govore koju su ulogu dobili. Zamoljeni su da pokušaju da
Potreban materijal: Koverte, papiri, olovke Svima u grupi, uključujući i trenerski tim, podeliti po praznu kovertu. Svako ima zadatak da na koverti napiše svoje ime,  i  zatim da je izloži na prethodno određeno mesto (npr. na neki sto u radnoj prostori
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela u tri grupe. Zadatak je da učesnici odrede koje kriterijume treba da zadovoljavaju i koje kvalitete treba da imaju ljudi koji se bave izgradnjom mira i da ih zapišu na veliki
Opis vežbe Svi  stoje  u  krugu,  a  jedna  osoba  je  u  sredini kruga (za početak obavezno neko iz trenerskog tima). Ona stoji zatvorenih očiju, ukrućenog tela, opuštenih članaka i ruku pored tela. Drugi drže šake ispred sebe i zadatak im je da pažlj
Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da ponovi ovu grimasu, da se okrene prema osobi sa svoje desne strane i napravi neku no
Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Razgovor  u  plenumu  o  obeležjima  kulture sećanja pre devedesetih i nakon ratova. Jedna osoba iz trenerskog tima zapisuje ključne reči na tablu/zidne novine. Potom diskusija u plenumu o zapi
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela grupe na muškarce i žene. Obe grupe dobiju po jedan veliki papir na kome je na sredini nacrtan pravougaonik koji simboliše „kutiju“ u koju okruženje nastoji da nas „upakuje“). Muška gr
Potreban materijal: Jednobojne nalepnice u više boja (kvadratići, tačkice i sl.)     Opis vežbe Svakom   učesniku   zalepiti   kvadratić   određene boje na čelo, ali tako da on ne vidi šta je zalepljeno. Na primer, njih sedmoro dobije po crve
Potreban materijal: Povezi za oči, stolice   Opis vežbe Podela u grupe od 6–7 ljudi. Jedna osoba u svakoj grupi ima povez preko očiju. Ostali od stolica naprave mali lavirint, ne previše težak za prolazak. U njemu postave jednu stolicu na koju bi
Podeljeni u grupama od 5-6 osoba, učesnice-i 20-30 pojmova koje trebaju da razvrstaju po tome da li su deo procesa pomirenja i na koji način i zašto nisu ako nisu. Vreme: oko 30 minuta. Pojmovi: istina, pravda, oprost, saosećanje, zaborav, proslava rat
Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi predmet. Potom pantomimom pokaže ostalima koji to predmet ima u rukama i
Svako treba da zamisli svoju omiljenu životinju (ili bilo koju životinju), ali u tišini. Zadatak je da se bez razgovora svi poređaju u vrstu od najmanje ka najkrupnijoj životinji, tako što mogu da imitiraju životinju koju su zamislili. Kad se vrsta for
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u dve grupe. Jedna grupa se bavi mapiranjem patrijarhata, a druga mapiranjem militarizma u društvima u kojima živimo. Imaju zadatak da pripreme i zidne novine. Treba da prikupe što viš
Potrebno: Muzika   Opis vežbe Unapred odabrati neku muzičku numeru koja može da se dopadne svim učesnicima i obezbediti tehniku za puštanje muzike. Pozvati dobrovoljku/dobrovoljca, nekoga ko može da se suprotstavi celoj grupi i zamoliti je da izađ
Potreban materijal: Različite dnevne novine i politički magazini iz regije, veliki papiri, makaze, lepak   Opis vežbe Podela na 3 grupe. Svaka grupa dobije nekoliko primeraka različitih dnevnih novina i političkih magazina iz zemalja u regiji. Zad
Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker   Opis vežbe Korak 1. Izrada zidnih novina u plenumu: „Čemu služe spomenici, šta im je svrha? Za koga ih pravimo?“ Korak  2.  Na  panou  su  fotografije spomenika  iz zadnjih ratova,
Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker Opis vežbe Korak 1. U manjim grupama započeti razgovor o funkciji postojećih oblika memorijalizacije. Izraditi zidne novine na temu: „Koje potrebe zadovoljavaju? Kome („nama“, „njima“, bor
Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti, na njoj označi flomasterom mesta koja su joj važna, za koje
Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug navede mesto odakle dolazi i tri stvari koje voli u vezi sa tim mestom.
Napraviti veliki „tepih“ od velikih papira (spojenih krep trakom, da se ne bi pomerali). On treba da bude dovoljno veliki da učesnici mogu da se okupe oko njega i da svako ima dovoljno mesta za sebe. Zadatak je da svi nacrtaju nešto što im se posebno n
Potreban materijal: Veliki papiri sa iscrtanim metama, flomasteri ili sitne nalepnice   Opis vežbe Unapred iscrtati mete na velikim papirima (vidi skicu). Iznad svake mete je jedna od sledećih tema: –     Moj rad –     Rad grupe –     Rad trenersk
Potreban materijal: Stolica   Opis vežbe Jedna stolica okrenuta je naspram cele grupe. Jedna po jedna osoba seda na nju i izgovori nekoliko rečenica započinjući ih sa: „Ja imam moć da…” Bez žurbe!  
Potreban materijal: Krep-traka Opis vežbe Na podu je iscrtana mreža kvadrata, veličine npr. 6 x 8 kvadrata. Može da se napravi pomoću krep-trake. Svaki kvadrat treba da bude dovoljno veliki da obuhvati stopala jedne osobe koja stoji na njemu. Ova mreža
Opis vežbe Podela u dve grupe. U obe grupe 1–2 osobe imaju ulogu posmatrača procesa odlučivanja (dobrovoljci). Grupe imaju zadatak da donesu odluku o određenom pitanju. Najbolje je izabrati neko konkretno otvoreno pitanje koje se pojavilo u toku trenin
Opis vežbe Zadatak je da svi ispričaju drugima šta vide kao vlastiti doprinos pomirenju, redom, ukrug. Pre nego što priča započne, dati ljudima malo vremena da razmisle o tome šta će ispričati.  
Potreban materijal: Papiri, flomasteri Opis vežbe Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostorije. Zamoliti učesnike da se odrede prema tom krugu (
Potreban materijal: Panoi ili veliki papiri, markeri, flomasteri Opis vežbe Unapred   odrediti   kategorije   i   zapisati   svaku kao naslov na po jedan pano/zidne novine. Primeri kategorija: moja prijatelj/prijateljica iz druge regije, moja prijatelj
Svako za sebe na papiru nacrta jednu strelicu koja ilustruje tok života, „moj put dovde“, i na njoj obeleži tačke koje su mu bile važne u životu. Vreme za crtanje je do 5 minuta. Zatim, u plenumu, jedna po jedna osoba predstavlja svoju „strelicu“, ne p
Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.   Opis vežbe Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavljanje radova u plenumu.  
Potreban materijal: Papiri različitih boja, flomasteri   Opis vežbe Svi u grupi na pojedinačnim papirima raznih boja pišu svoje definicije mira. Onda se od tih papira na podu napravi „šareno more“ mira i svi čitamo.
Potreban materijal: Papiri, olovkeOpis vežbe Svako zapiše najvažnija pitanja koja ima u vezi sa temom radionice. Potom se formiraju tri male grupe: „ženska“ – za žene koje žele da razgovaraju sa ženama „muška“ – za muškarce koji žele razgovarati sa muš
Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je dao…
Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i šta ono znači.    
Potreban materijal: Papiri, olovke Opis vežbe Zadatak je da se svi prisete nekih svojih sukoba, sukoba čiji su deo, i to: sukob koji zapravo nije tvoj, a u njemu si; sukob koji ti je drag; sukob koji ti je tegoban; sukob iz kog si naučio/la nešto bitno
Jedna po jedna osoba, u krug, odgovara na pitanja: Zašto si se odlučio/la da dođeš na ovaj trening? Šta te je privuklo i potaklo?
Potreban materijal: Stolice, muzički uređaj, veliki papir, marker, papiri u boji   Opis vežbe Nekoliko dana ranije učesnici se podele u 4 grupe. Trenerski tim napravi listu ko je u kojoj grupi. Svaka grupa ima boju koja je određuje (npr. plava, lj
Potreban materijal: Papir sa iscrtanom kružnicom, flomaster Opis vežbe Svi dobiju papir na kome je nacrtana kružnica. Zadatak je da se napravi „pita“ identiteta. Osim nacionalnog identiteta, izabrati još pet najvažnijih identiteta i predstaviti ih u „p
Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja svoju statuu, nakon desetak sekundi (dovoljno da svi vide sliku koju dvoje ljudi u
Opis vežbe Svi učesnici dobiju po jednu karticu sa jednim od sledećih uputstava: „Postavi sve stolice u krug. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice u blizini vrata. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice što dalje od ulaznih vr
Potreban materijal: Papiri, olovke   Opis vežbe Može se raditi povezano sa vežbom Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) ili nezavisno od nje.   Verzija 1: Papiri s kriterijumima za mirovne aktiviste/kinje iz prethodne vežbe stave se n
Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja: Šta očekujem od treninga? Šta očekujem od sebe na treningu? Šta očekujem od drugih na treningu? Na zid ili pod postaviti 3 panoa
Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp   Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i „Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za rad. Nakon toga pokupiti papire i zalepiti ih na zidne novine
Opis vežbe Razgovor u malim grupama od po 4-5 osoba (koje su regionalno, nacionalno i starosno mešovite) na temu: „Kako se vaša sredina odnosi prema bolnoj prošlosti?   O čemu se iz prošlosti priča/šapuće/ ćuti?  Kako  ljudi  reaguju  na  priče  o  pro
Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša. Zatim se uloge zamene.   Razgovor u plenumu Predložena pitanja za razgovor: Ko s
Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da izgovaraju samo brojeve.
Potreban materijal: Šareni papiri, olovke, papirići ispisani imenima svih prisutnih, „šešir“   Opis vežbe Prethodno na papirićima ispisati imena svih prisutnih (jedno ime na jednom papiru). Svi izvlače po jedan papir. Ako izvuku svoje ime, izvlače
Opis vežbe Podela na parove. Osoba A u paru drži stisnutu šaku, a osoba B ima zadatak da joj otvori šaku. Potom promena uloga.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Kako vam je bilo u svakoj od ovih uloga? Koju strategiju ste upotre
Otvorene večeri su zamišljene kao dodatna prilika za zajednički rad, van planiranog tematski određenog dela treninga. Otvorene večeri su se posebno u programu Trening za trenere pokazale kao važan segment treninga, jer su nastajale na inicijativu učesn
Ovo je vežba koja omogućava da učesnici kreiraju sadržaj radionice. U toku prethodnog dana napomenuti učesnicima da razmišljaju o temi ili pitanju o kojima žele da razgovaraju, o načinu kako bi to tematizovali i da eventualno zapišu pomoćna pitanja. Ta
Otvoreni tim su evaluacioni sastanci trenerskog tima nakon svakog radnog dana, kojima može da se priključi dvoje ili troje učesnika. Otvoreni tim daje mogućnost timu da čuje primedbe i pitanja koja su se javila u toku dana/treninga i da sa pojedincima
U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi posedaju nazad u krug, zadatak je da pokažu ostalima koju su fotografiju izabrali i
Potreban materijal: Sto ili stolica   Opis vežbe Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je ostali hvataju tako što stoje u dva reda po parovima, jedn
Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Podela    grupe     na    parove.    Uputstvo    glasi: „Dogovorite se ko će u narednih pet minuta imati moć nad svojim parom. Ako se par s tim slaže, on/ona daje drugome moć na sobom tokom 5 minuta. Pre n
Na podu se nalazi nekoliko velikih papira. Učesnici prilaze  i  na  njima  zapisuju  pitanja  i/ili  dileme  koje imaju (relevantne za teme treninga). Nakon desetak minuta neko iz trenerskog tima pročita naglas sve što je zapisano, ili se učesnici zamo
Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalaze, i to bar dva puta. Priča: „Otkrivena je nova planeta, koja ima odlične uslove za život. Treba
Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1. Troje učesnika iz različitih sredina unapred (nekoliko dana ranije) dobiju zadatak da pripreme prezentaciju kojom bi druge bolje upoznali sa  situacijama  u
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici na parče papira zapišu neku pohvalu koju bi uputili osobi koju poznaju. Sve poruke se sakupe u „šešir“. Voditeljica izvlači jednu poruku i pročita je naglas. Pitanje grupi: „Da li je ova po
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici/e se podele u tri manje grupe od kojih svaka radi na zidnim novinama obrađujući jedan od sledećih obrazaca ponašanja u suočavanju s prošlošću: poricanje, opravdavanje i traganje za i
Opis vežbe   Svi  imaju  desetak  minuta  da  razmisle  i  zapišu (kao podsetnik) narative koje su čuli u svojoj porodici o Drugom svetskom ratu i o ratovima 90-ih. Pomoćna pitanja: „Šta se u vašoj porodici pričalo o Drugom svetskom ratu i o posle
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela na manje grupe po nacionalnoj, etničkoj ili regionalnoj osnovi. Svaka grupa ima zadatak da napravi zidne novine na temu: „Šta je to što treba da se promeni u sredini gde je mo
Svi dobiju po papir i olovku i imaju zadatak da se potpišu. Nakon toga treba jednom rečju da opišu kako im je bilo, a neko iz trenerskog tima zapisuje te reči na pano/tablu. Zatim, zamoliti sve da se potpišu drugom rukom, onom kojom inače ne pišu. Onda
Opis vežbe Po dvoje učesnika čini par koji dobija zadatak da zagovara jedan od pojmova: pravda, oprost (odnosno milosrđe), istina i mir. To su četiri elementa procesa pomirenja po Lederachu. Oni imaju desetak minuta da se pripreme i nađu argumente zašt
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u četiri male grupe: pravda, oprost, istina i pomirenje. Zadatak je da u grupama porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu: „Zašto ste  vi  kao  pravda/istina/oprost/po
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela na četiri male grupe. Svaka grupa dobija jedan od načina donošenja odluka: kompromis, konsenzus, glasanje i „lider/ka odlučuje“. Zadatak je da analiziraju način donošenja odluka koji su dobil
Potreban materijal: Veliki papiri, markeriOpis vežbe Prvi korak (predrasude o svojoj grupi): Učesnici se podele u grupe po etničkoj pripadnosti. Svaka grupa dobije zadatak da na zidne novine ispiše ono što su čuli u svojoj sredini o svojoj etničkoj gru
Opis vežbe Podela   učesnika   u   male   grupe,   gde   zatim razgovaraju na dve teme. Predrasude prema meni: Svako od učesnika u svojoj maloj grupi opiše jedno iskustvo kada je neko nastupio prema njima sa predrasudama. Svaka osoba ima 5 minuta da is
Potreban materijal: Papiri i olovk Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe: na „kandidate“ (oko 5-6 osoba) i „glasače“. Kandidati imaju zadatak da u roku od 2-3 minuta smisle svoju prezentaciju – kako će se predstaviti na predsedničkim izborima da bi
Svi uzmu po papir. Na sredini papira napišu svoje ime. Zatim upisuju: u gornji levi ugao – kako se trenutno osećam u gornji desni ugao – dve stvari koje volim da radim u donji levi ugao – knjiga koju sam nedavno pročitao/la ili film koji sam gledao/la
Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se parovima napomene kojim vremenom raspolažu (najviše 10 minuta). Svi se vr
Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.
Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice: Ja se zovem… Kao dete htela/o sam da budem…, a zapravo sam… Nadimak mi je…, a ja sam… Ne volim kad… Mes
Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Na tri velika papira napisati po jednu od ovih reči: „manje“, „više“ i „isto“. Učesnici imaju zadatak da na tim papirima pišu čega bi voleli da je bilo manje (npr. teorijskih inputa, upadan
Potreban materijal: Priča Crvenkapa iz vukovog ugla   Priča o Crvenkapici iz vukovog ugla Živeo sam u šumi. To je bio moj dom o kojem sam se brinuo i stalno se trudio da ga održim čistim i urednim. Jednog sunčanog dana, dok sam uklanjao ostatke hr
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici se podele u 2–3 grupe. Iz svake grupe se javi po jedan dobrovoljac, oni se izdvoje iz grupa i pročita im se dolenavedena priča. Zatim oni ispričaju tu priču drugoj osobi iz svoje grupe (da
Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima zadatak da u naredna 3 minuta izmisli kratku priču na osnovu te tri reči. Zatim s
Potreban materijal: Slika koja sadrži dosta detalja   Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. U svakoj grupi se nađe po jedan dobrovoljac koji izađe izvan prostorije. Voditeljica pokaže dobrovoljcima jednu sliku sa puno detalja, a zatim oni opi
JA govor JA govor je tehnika nenasilne komunikacije, koja daje mogućnost iskazivanja potreba i želja, ima za cilj unapređenje razumevanja drugog i sebe, konkretna je i usredsređena na specifičan problem. JA govor jasno govori o ponašanju i izazvanim os
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele po državama iz kojih dolaze i treba da definišu prioritete izgradnje mira u tim državama. Sledi prezentacija i kratki osvrt u plenumu.
Opis vežbe Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred svakog člana grupe i da mu se obrati rečima: „Promeni se!“ Tada osoba
Potreban materijal: Papiri, flomasteri   Opis vežbe Zadatak: Izaberite par. 1) Prisetite se bar 3 do 5 važnih trenutaka u vašoj dosadašnjoj vezi sa izgradnjom mira. Svaki zapisati na poseban papir. 2) Postavite sebi bar 3 cilja koja želite da post
Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Osoba koja sedi na vrućoj stolici u sredini ima zadatak da ispriča svoju priču na temu „Rat i ja“.
Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: Kako ja reagujem kada mi smeta način komunikacije (na konkretnom primeru)? Reakcija koju smatram dobrom. Mislim da se ljudi ponašaju tako zato što…
Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: –     Šta mi najteže pada u sukobu? –     Koje dileme imam? –     U kojim situacijama ne znam kako da se postavim? –     Šta mi pomaže?   Druge verzije vežbe Teme za razgovor:
Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničnu ili u jednoj zajednici, da izaberu jednu i da je r
Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju priliku da dobiju fidbek. Katalog pitanja: Razrada ide
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1 – Svako za sebe kratko razmisli o sledećem: Koliko sam zadovoljna time kako sam se ponašala u timskom radu? Koliko sam zadovoljna ponašanjem drugih? Korak 2 – Odlazak u manje grupe od po čet
Potreban materijal: Hrpa A4 papira   Opis vežbe Svi dobiju po 5 A4 papira. Zadatak: Na svakom od papira krupnim slovima napisati po jednu stvar koja vam puno znači u životu. Svi papiri se skupe i postave u sredinu prostorije u formi široke reke, g
Po tri stolice su grupisane i postavljene tako da čine krug (vidi ilustraciju). Učesnici koji čine grupu/trojku podele se na osobe A, B i C. Na stolice se mogu zalepiti oznake „A“, „B“i „C“. Trojke razgovaraju na zadato pitanje. Nakon isteka vremena, d
Opis vežbe Metoda rotirajuće trojke    Moguća pitanja za razgovor: Kako  bismo  svoj  rad  u  svojoj  organizaciji predstavili svojoj susedi (nekome ko ne zna ništa o tome)? Koja je moja motivacija da radim to što radim? Kako to što radim utiče na
Potreban materijal: Stolice Opis vežbe Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica iz unutrašnjeg kruga gleda ka jednoj stolici iz spoljašnjeg (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici zauzmu stolice
Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri, markeri Opis vežbe Voditelj uvodi značenje sante leda. Santa leda je simboličan prikaz onoga što pokazujemo, odnosno krijemo u sukobu – ono što pokazujemo je iznad površine  vode,  ono  što  krijemo  ispod
Tip vežbe: Šareni barometar Opis vežbe Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su različitih boja. Kada se prvi set po
Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama   Opis vežbe Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su različitih boja. Kada se prvi set postavi na pod, učesnic
Potreban materijal: Nekoliko velikih papira, flomasteri   Opis vežbe Od nekoliko velikih papira (flipcharta) napraviti „stazu“ dovoljno dugačku da više ljudi može da priđe i istovremeno piše po njoj. Zadatak je da svi zapisuju ili crtaju ono čega
  Potreban materijal: Veliki papir i makaze   Opis vežbe Pozvati dobrovoljce koji žele da učestvuju u vežbi, ukupno sedmoro. Imaju zadatak da prvo svako za sebe zamisli oblik od papira kakav bi želeo. Zatim dobijaju veliki komad papira, jedne
Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe, teme za razgovor: –     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali. –     Jedna situacija u kojoj niste imali moć i emocije koje ste tada imali.
Potreban materijal: Odštampane situacije   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka mala grupa dobije po dve (od tri dole opisane) situacije koju treba da razmotre i da odgovore na pitanja: „Kako reagujete i kako se postavljate u toj situaciji? Koja p
Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku u plenum izraditi zidne novine na temu: „Koje su se emocije
Opis vežbe Učesnici su podeljeni u grupe od po 5 članova (preostali mogu biti posmatrači). Svi se nalaze u istoj prostoriji,  ali  članovi  svake  grupe  sede  zajedno  u krugu, najbolje je ako mogu da sednu na pod. Za svaku grupu je pripremljen set ko
Potreban materijal: Povezi za oči (šalovi, marame i sl.)   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i slično. Grupa je podeljena u parove. U svakom paru postoji osoba A
Opis vežbe Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja: Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi; Tri stvari koje su iste kod mene i nekih drugih u ovoj grupi, ali različite kod ostalih; Tri stv
Potreban materijal: Radni listovi, olovke Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak radnog lista na kome su sledeća pitanja: Tri stvari koje mi se dopadaju Tri stvari koje mi se ne dopadaju Tri stvari koje nam se dopadaju Tri stvari koje nam se ne dop
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu Opis vežbe Podela u grupe po državama/regijama iz kojih učesnici dolaze. Korak 1. Imaju zadatak da na zidnim novinama izlistaju grupe koje su im od stra
Podela u tri male grupe. Učesnici razgovaraju na teme: Ko su neprijatelji u našim društvima, ko su „drugi“? Čemu služe slike neprijatelja? Ko gradi te slike, na koji način i zašto? Zadatak im je da pripreme i zidne novine o onom o čemu su razgovarali.
Potreban materijal: Povezi za oči, stolice, stolovi, tkanine, drugi rekviziti   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i slično. Učesnike  izvesti iz  prostorije  u  
Potreban materijal: Nekoliko stotina bombona smarties (ili slično) i manje posude za sve učesnike Opis vežbe Cela grupa sedne u polukrug i svako uzme jednu manju posudu ispred sebe. Pre nego što vežba počne, voditeljica pročita uputu razgovetno i polak
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela u male grupe na osnovu etničke pripadnosti. Zadatak je da izrade zidne novine na teme: „Sramota u narativima mog društva“ i „Ponos u narativima mog društva“. Sledi prezentacija u plenumu, pa
Potreban materijal: Papiri A4 ili A5, flomasteri   Opis vežbe Učesnici se zamole da čitko i velikim slovima na tri papira zapišu po tri stvari koje prepoznaju u svojim društvima, a za koje misle da doprinose izgradnji mira. Svi papiri se rašire po
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 4 mešovite male grupe. U malim grupama vodi se razgovor na temu: „Šta bih ja volela da čujem od drugog, a što bi za mene predstavljalo korak ka pomirenju?“ Sledi povratna informacija
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri/flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja/naslova: Šta ja mogu da uradim što bi bilo doprinos suočavanju s prošlošću? Koje dileme imam,
Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje Opis vežbe   Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je da u veoma kratkom roku zapišu prve odgovore koji im
Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči, pa ih se pita da se prisete šta je žuto u prostoriji. Nakon kratkog vre
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela grupe po državama iz kojih dolaze i izrada zidnih novina na pitanje: „Šta mi možemo da uradimo što bi bio korak ka pomirenju?“ Korak 2. Prezentacija zidnih novina kao rezultat
Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Na  zidu  ili  postolju  za  flipchart  postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesnici spontanim redosledom daju svoje odgovore, a vodit
Potreban materijal: Samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Neka još papira bude dostupno, ako nekome zafali. Zadatak je da razmisle i zapišu svoje odgovore na pitanja: „Šta mi se dopalo
Opis vežbe Učesnici u manjim grupama razgovaraju o tome šta im smeta u pričama o ratu, šta im nedostaje. Nakon razmene u malim grupama, sledi razmena u plenumu.
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama i muškarcima bilo što manje i da zapišu glavne stavke, koje će kasnije predsta
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: Šta nam govori da živimo u miru? Šta nam govori da ne živimo u miru? Šta bi moglo da dovede do
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na svaku od navedene tri teme: Šta nam govori da živimo u miru? Šta nam govori da ne živimo u miru? Šta bi moglo da dovede
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe na osnovu nacionalne pripadnosti. Imaju zadatak da porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu Šta naše društvo poriče (u vezi sa suočavanjem s prošlošću)? Prezen
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u male grupe. Razgovor i izrada prezentacije na temu: „Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?“ Potom slede prezentacije i razmena u plenumu.
  Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika   Opis vežbe Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. Potom ih pitati šta vide. Primer crteža za ovu vežbu
Trajanje: 70 min.   Opis vežbe Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri strahu. Sledi povratak u plenum, gde prva grupa prikaže svoju statuu
Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta vide/primećuju, a onda autorka/autor pojas
Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta vide/primećuju, a onda autorka/autor pojasni svoju s
Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko raznobojnih samolepljivih papira (neka dodatna količina papira bude dostupna, ako zatreba). Zadatak je da se mašta, da svako zamisli da j
Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na ramenima onoga ispred sebe. Prva osoba u vrsti ispruži
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, model „stubova akcije“   Opis vežbe Podela učesnika u 3 grupe. Grupe imaju zadatak da izaberu konkretan društveni problem, nešto što vide kao nepravdu u društvu, nešto na čemu bi moralo da se radi u kont
Potreban materijal: Glinamol Opis vežbe Od ponuđenog glinamola i plastelina učesnici prave skulpture na temu sukob. Napraviti izložbu skulptura, gde svako predstavi svoj rad.      
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe po zemljama iz kojih dolaze. Zadatak je da pripreme prezentaciju o stanju procesa suočavanja s prošlošću u njihovom društvu (SsP), tako što će odgovoriti na ona od
Potreban materijal: Veliki papir, marke   Opis vežbe Čitava grupa zajednički izrađuje zidne novine na temu: „Koji su to tabui prisutni u našim društvima, a tiču se nasilne prošlosti?“ Potom  sledi  razgovor  u  plenumu  sa  pitanjima: „Zašto se o
Potreban materijal: Veliki papiri, olovke Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: –     Takmičim se kada… –     Bežim kada… –     Pokušavam da razumem kada…   Sledi predstavljanje
Glavna razlika između forum teatra i teatra statua je u tome što teatar statua podrazumeva kreiranje statua od ljudskih tela (znači, nepokretne prikaze bez zvuka), dok forum teatar podrazumeva kreiranje scena (koje su obeležene i pokretom i govorom). P
Opis vežbe   Grupa se podeli na dve ženske i dve muške grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi statuu, s tim što je tema za jednu žensku i jednu mušku grupu Žene, dok je tema za drugu žensku i drugu mušku grupu Muškarci. Grupe treba da budu pro
Potreban materijal: Flipchart   Opis vežbe Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se nakon prezentacije učesnicima podeli unapred priprem
Potreban materijal: Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta Opis vežbe Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su malo odmaknute. Svaka grupa dobije makaze, selotejp i hrpu novina. Polako
Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Koristi se metoda vrućih stolica. Zadatak je da svi, osvrćući se na predmet koji su izabrali i poneli sa sobom, ispričaju svoju priču na temu: „Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život“.
Potreban materijal: Pet stolica Opis vežbe Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su rezervisane za žene, a ostale tri za muškarce. Zamoliti trojicu muškaraca,
Potreban materijal: Velika količina novina, desetak rolni selotejpa ili krep-trake, papiri, olovke   Opis vežbe Uvodno uputstvo: „Nađite para za iskustvenu vežbu koja je izazovna i može da bude teška. Uzmite papir i olovku i grupišite se po odabra
Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz svakog od ta tri perioda koji su uticali na njegov/njen sadašnji angažman n
Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svako za sebe zapiše nekoliko svojih identiteta, pa odabere tri koja će pročitati. Potom jedna osoba ustane i pročita jedan po jedan svoj identitet. Kada pročita jedan, napravi kratku stanku, a svi
Opis vežbe* Učesnici se podele u dve grupe. Jedna grupa će biti u „tvrđavi“, a druga grupa će biti van nje, i pokušaće da uđe unutra. Obe grupe imaju 15 minuta za pripremu i dogovor, koji se odvijaju u dve odvojene prostorije. Dodatna uputstva za grupe
Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), pano Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Svako za sebe na njima zapisuje svoje odgovore na pitanja: Šta sam uočio/la kod sebe u poslednja dva dana u radu u timu što mi se dopada/ne
Potreban materijal: Odštampan upitnik za sve učesnike   Opis vežbe Svi učesnici dobiju po kopiju upitnika. Voditeljica zamoli učesnike da se prisete i što konkretnije odgovore na pitanja (vreme: 15 minuta). Pitanja u upitniku su sledeća: 1.    Kad
Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici nalaze novog para, prateći instrukciju da to bude osoba koja se najviše razlikuje od n
Opis vežbe U plenumu, sedeći u krugu, jedna po jedna osoba iznosi svoju evaluaciju treninga. Kao vodilju, ispisati pomoćna pitanja.  Predložena pitanja: Šta ste dobili ovim treningom? Šta vam se svidelo, šta nije? Opšti utisak o treningu. Koliko ste za
U velikom barometru se koristi veći broj izjava (20–40), najmanje onoliko izjava koliko je učesnika u vežbi, možda čak duplo više. Važno je da izjave budu relevantne za grupu i da pokrivaju ključne tačke oko kojih su mišljenja vrlo suprotstavljena. Pri
Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar. Polovi za barometar su „Jeste izgradnja mira“ i „Nije izgradnja mira“.   Neke od izjava i društvenih pojava za barometar:
Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe) Opis vežbe Metoda Veliki barometar    Neke od izjava za barometar: 1. Balkanske zemlje su rasističke 2. Dijaspori bi trebalo zabraniti da glasa. 3. Država treba da pomaž
Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar Polovi  za  barometar  su:  „Doprinosi  suočavanju  s  prošlošću“  i  „Ne  doprinosi suočavanju s prošlošću“.   Neke od izjava
Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe Metoda: Veliki barometar   Opis vežbe Polovi za barometar su: „Jeste etički“ i „Nije etički“.   Neke od situacija i pristupa za barometar: Kreiranje programa po uput
Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan Venov dijagram je za jednu osobu, a na predviđenom mestu
Potreban materijal: Unapred pripremljene „vesti iz budućnosti“   Opis vežbe Pročitaju se sledeće tri „vesti iz budućnosti“: Udruženje   boraca   Armije   BiH   pozdravilo je osuđujuću presudu Suda BiH za ratne zločine komandantu Armije BiH. Udruže
Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Podela grupe na parove. Osoba A u 5 minuta priča svom paru, osobi B, nešto što ju je poslednje naljutilo ili joj je bilo teško. Osoba B proverava koliko je razumela osobu A, postavljajući pitan
Potreban materijal: Pripremljene kartice sa više informacija za grupe   Opis vežbe Podela u tri grupe: „pozorište“, „muzika“ i „kompjuter/engleski“. Priča: „Omladinski centar u malom bosanskom gradiću ima samo jednu prostoriju za sve prilike, koju
Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe U radnom prostoru se nalazi 18 zadataka, koliko ima i učesnika. Učesnici treba da nađu svoj zadatak i urade ga. Vreme je ograničeno n
Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe Učesnici dobiju koverte u kojima se nalaze opisi zadataka. Zadaci su različiti i ima ih koliko i učesnika. Za određeno vreme (oko 1h)
Opis vežbe Podela po parovima. Uputa: Razmislite o situaciji u kojoj ste se naljutili, objasnite okolnosti vašoj partnerki i odigrajte svoju prvobitnu reakciju – vaša partnerka treba spontano da odreaguje. Zatim pokušajte da svoju ljutnju formulišete k
Opis vežbe Učesnici se podele u 4 grupe (od 4 ili 5 učesnika). Imaju 10 minuta da osmisle kratku konfliktnu scenu, nabolje bi bilo da ona potiče iz ličnog iskustva, u kojima im je smetao način komunikacije. Korak 1 – Svi se vrate u plenum i prikaže se
Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba koja je vođena mora licem da prati dlan. Istovremeno se svi parovi
Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog para, osobu B, samo pomoću tog zvuka. Osobe B imaju zatvorene oči. Svi parovi s
Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Voleo/la bih da su žene/muškarci…“ (pitanje se odnosi na suprotan pol) i da zapiše (10 minuta). Podela u četiri mešovite male grupe. S osvrtom na prethodni zadatak, sledi razgovor (25 minuta) na temu: „Št
Grupa se podeli u parove. Osoba A je ispred i ima zatvorene oči. Osoba B je vozač koji upravlja dajući sledeće signale: stisak levog ramena je znak za skretanje ulevo, stisak desnog ramena je znak za skretanje udesno, a blagi pritisak na sredini leđa z
Sedi se na stolicama poređanim u potkovicu. Tri stolice su izdvojene, tzv. „vruće stolice“, tako da svi koji sede u potkovici mogu dobro da ih vide (vidi ilustraciju). Jedina stolica sa koje se govori je „vruća stolica“ u sredini. Osoba koja je dobrovo
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 3 male grupe. Korak 1. Pitanje: Šta bi nam rekli oni koji su protiv ovakvih susreta? Nabrajanje i zapisivanje na velike papire, bez diskusije. Korak 2. Svaka grupa dobija po jednu te
Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda vruće stolice. Osoba koja sedi na vrućoj stolici  u  sredini  ima  zadatak  da  ispriča  svoju  priču na temu „Žao mi je…“, a koja ima veze sa proteklim ratovima i trenutnim stanjem u društvu po pita
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici treba da zamisle da su u situaciji da nekome objasne šta će nam pomirenje i da nađu dovoljno argumenata. Jedna osoba iz trenerskog tima zauzima skeptičan stav prema pomirenju i traži
Moguće teme: Primeri diskriminacije u našim društvima? Koje grupe ljudi su diskriminisane u našim društvima?    
Zidne novine funkcionišu slično kao brainstorming, s tim što voditelj nema samo ulogu zapisivača, već moderira proces tokom kojeg učesnici iznose predloge za zapisivanje i postavlja pitanja pojašnjenja, čime delimično filtrira šta će biti zapisano. Zid
Zidne novine: Sukob nastaje zbog… Trajanje: 5–10 min. Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu Trajanje: 5–10 min.
Na dva papira pišu se odgovori na sledeća pitanja: Šta mi smeta pri donošenju odluka? Šta mi pomaže?
Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Učesnici se podele u male grupe (od 5 do 7 osoba). Kaže im se da se nalaze na pustom ostrvu, svaka mala grupa na zasebnom, i da nema načina da ga napuste. Radi organizovanja zajedničkog života treba